До уваги тих, хто вступає для здобуття ОС «магістр»! Вступники до магістратури на спеціальності, де передбачено ЄВІ та/або ЄФВВ, подають заяви в електронній формі, крім нижче зазначених випадків.

Ці категорії подають заяви та документи у паперовій формі:

— при вступі винятково на контракт на основі диплома магістра/спеціаліста;

— для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до «Правил прийому…»;

— для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до «Правил прийому…»;

— за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

— у разі подання іноземного документа про освіту;

— у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

— у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

— у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Крім того, вступники для здобуття ступеня магістра спеціальностей галузі знань 01«Освіта/Педагогіка» (011«Освітні педагогічні науки», 012«Дошкільна освіта», 013«Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки у паперовій формі.

Приймальна комісія