Стаття професора Бориса Мінаєва, завідувача кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького процитована в дослідженні американського вченого, присвяченому вірусології і, зокрема, впливу магнітних полів на розповсюдження Covid-19.

Науковець з Університету Піттсбурга (США), Доктор Мозес Біліті, доцент Факультету Інфекційних Хвороб і Мікробіології опублікував розгорнуту міждисциплінарну роботу. У ній дослідив різні аспекти поширення вірусів Covid-19. Серед них не лише медичний, а й геологічний, біохімічний, магнітний та інші аспекти. Назва статті: «Чи ослаблене геомагнітне поле та пов'язане злежання Земної мантії є рушійною силою, що призводить до пандемії коронавірусної хвороби: Невизнана роль магнітного поля літосферного довгохвильового сигналу в опосередкуванні магнітного каталізу патогенних вірусів від ендогенних вірусів». (Moses Turkle Bility, PhD Author Affiliation: Assistant Professor, Department of Infectious Diseases and Microbiology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261).

У цій роботі процитовано доповідь Бориса Мінаєва на міжнародної конференції в Празі, опубліковану в чеському науковому виданні (Collection of Czechoslovak Chemical Communications) «Колекція Чехословацьких Хімічних Повідомлень» ще в 1995 році. ([24] Minaev, B.F. and H. Agren, Spin-Orbit-Coupling Induced Chemical-Reactivity and SpinCatalysis Phenomena. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1995. 60(3): p. 339-371).

Доповідь присвячена методу спін-каталізу. Борис Пилипович зазначає, що Черкаси є батьківщиною теорії спін-каталізу, що визнано багатьма вченими Швеції, Данії, Німеччини, Англії, Франції і Китаю. Цю концепцію він розвивав багато років, але довгий час вона була  малопомітною серед науковців. Нині ж у світлі нових викликів, які постали перед наукою, її розглядають і вивчають в США. Нині Борис Мінаєв зі своїм аспірантом Олександром Панченком розробляють приклади спін-каталізу в біохімії процесів дихання, зв’язуванні кисню гемоглобіном та вивчають вплив магнітних полів на навігацію птахів.

— Наші вчені не залишаються осторонь наукових досліджень у сфері біохімії, вірусології, — наголошує ректор ЧНУ Олександр Черевко. — І стаття американського вченого є черговим визнанням їхніх досягнень.

 

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького