Наталію Андрусяк, докторку економічних наук, професорку кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, за результатами роботи конкурсної комісії, рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 лютого 2021 року обрано членом галузевої експертної ради з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм члени ГЕР 07 готують експертні висновки щодо можливості акредитації освітніх програм за спеціальностями 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, а також беруть участь у погодженні відповідних стандартів вищої освіти.

Бажаємо ефективної роботи та набуття корисного досвіду у системі зовнішнього забезпечення якості вищої освіти!

 

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького