Нову монографію «Гібридні функціональні металовмісні нанокомпозити на основі гумінових речовин» видали науковці ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Працю створили у межах науково-дослідної роботи, що виконується колективом кафедри хімії та наноматеріалознавства «Нанокомпозити перехідних металів на основі синтетичних гумінових речовин із функціональними оптичними, магнітними та посиленими терапевтичними властивостями» та реалізується під керівництвом доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства Валентини Литвин.

У монографії узагальнено та систематизовано численні фундаментальні та прикладні знання з методів одержання та застосування нанокомпозитів металів на основі гумінових речовин. Особливу увагу зосереджено на використанні різних типів синтетичних аналогів гумінових речовин. Проаналізовано переваги синтетичних гумінових речовин над природними матеріалами у синтезі наноматеріалів. Розглянуто кінетику та механізм процесів формування нанокомпозитів перехідних металів на основі гумінових речовин.

Книга буде корисною спеціалістам в області хімії, фізики конденсованого стану, мікроелектроніки, а також студентам природничо-наукових і технічних факультетів закладів вищої освіти, магістрантам, аспірантам і викладачам.

Щиро вітаємо Валентину Анатоліївну із виходом нової монографії та бажаємо подальших здобутків у науковій царині!

ННІ природничих і аграрних наук