bgb
 
 
 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Наказ про склад Комісії з академічної доброчесності і корпоративної етики ЧНУ від 03.03.2020

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу від 27.01.2021  

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу від 24.01.2022

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Декларація про дотримання академічної доброчесності

Онлайн-курс «Академічна доброчесність»

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

Рекомендації НАЗЯВО для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу

Unicheck блог для успішного навчання

Етичний кодекс вченого

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Рекомендації щодо запобігання плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників»