Аспірантура

014 – середня освіта

032 – історія та археологія

033 – філософія

035 – філологія

051 – економіка

053 – психологія

073 – менеджмент

091 – біологія

102 – хімія

104 – фізика та астрономія

113 – прикладна математика

121 – інженерія програмного забезпечення

122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

011 – наука про освіту

Докторантура

011 – наука про освіту

014 – середня освіта

032 – історія та археологія

033 – філософія

035 – філологія

051 – економіка

053 – психологія

073 – менеджмент

091 – біологія

104 – фізика та астрономія