bgb
 
 
 

 

Програми фахових вступних випробувань
 Програми додаткових вступних випробувань (Співбесід)
Право
Право
Економіка (Економіка та бізнес)
Економіка (Економіка та бізнес)
Економіка (Економічна кібернетика)
Економіка (Економічна кібернетика)
Економіка (Економіка підприємства)
Економіка (Економіка підприємства)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Політологія
Політологія
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Менеджмент
Маркетинг
Маркетинг
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
Туризм
Туризм
Середня освіта (Мова і література (російська))
Середня освіта (Мова і література (російська))
Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)
Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Середня освіта (математика)
Середня освіта (математика)
Математика
Математика
Середня освіта (фізика)
Середня освіта (фізика)
Середня освіта (інформатика)
Середня освіта (інформатика)
Фізика та астрономія
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна математика
Прикладна математика
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Середня освіта (історія)
Середня освіта (історія)
Історія та археологія
Історія та археологія
Філософія
Філософія
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії
Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Початкова освіта
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Середня освіта (образотворче мистецтво)
Середня освіта (образотворче мистецтво)
Соціальна робота
Соціальна робота
Біологія
Біологія
Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Хімія
Хімія
Середня освіта (хімія)
Середня освіта (хімія)
Екологія
Екологія
Агрономія
Агрономія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література)
Філологія (Українська мова і література)
Філологія (Українська мова і література)
Журналістика
Журналістика
Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Фізична культура)
Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт
Спеціальна освіта (Здоров’я людини)
Спеціальна освіта (Здоров’я людини)
Психологія
Психологія
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
Системний аналіз