bgb
 
 

Право

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Облік і оподаткування

Політологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

Публічне управління та адміністрування

Туризм

Середня освіта (Мова і література (російська))

Філологія (Словянські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Середня освіта (інформатика)

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональнні студії

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Менеджмент соціокультурної діяльності

Біологія

Середня освіта (біологія та здоровя людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Агрономія

Метрологія та інформаційно-вимірювальна  техніка

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Журналістика

Журналістика (Видавничий бізнес і сучасні комунікативні технології, Медіаменеджмент і масові комунікації)

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціальна освіта (Здоровя людини)

Психологія

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Медицина