bgb
 
 
 

 

Економіка (Економіка та бізнес)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Міжнародна економіка)

Економіка (Економіка підприємства)

Міжнародні економічні відносини

Облік і оподаткування

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування (співбесіда)

Публічне управління та адміністрування (фаховий іспит)

Туризм

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Середня освіта (Мова і література (російська))

Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)

Середня освіта (Мова і література (німецька))

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (математика)

Математика

Середня освіта (фізика)

Фізика та астрономія

Прикладна математика

Освітні педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

Середня освіта (історія)

Історія та археологія

Філософія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

Соціальна робота

Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Біологія

Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Хімія

Середня освіта (хімія)

Екологія

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

Комп’ютерні науки (Управління проектами)

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (Українська мова і література)

Філологія (Фольклористика, Прикладна лінгвістика)

Журналістика

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація)

Психологія

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Медицина

 

Програми з іноземної мови

Іноземна мова (англійська) для вступників усіх спеціальностей

Іноземна мова (німецька) для вступників усіх спеціальностей

Іноземна мова (французька) для вступників усіх спеціальностей