073 Менеджмент

Охорона та захист в економічній сфері

Ринковий менеджмент

Організація та управління системою економічної безпеки


 

032 Історія та археологія

Роль і місце українського селянства в етносоціальних і державотворчих процесах


 011 Освітні, педагогічні науки

Методи математичної статистики  у педагогічних дослідженнях


 091 Біологія

Фізіологія вісцеральних систем (фізіологія кровообігу)


 

053 Психологія

Архетипна символіка в глибинному пізнанні психіки 


  104 Фізика та астрономія

Відеолекції професора А. М. Гусака