Перелік конкурсних пропозицій для вступу на навчання для здобуття ОС «магістр» медичного спрямування

 Вступ на базі повної середньої освіти. НМТ для вступу:

При Університеті запроваджено цілісну програму підготовки до здавання НМТ  та систему сприяння абітурієнтам. https://classroom.google.com/c/MzI1NTc4OTM0Mjcy/m/NTI1OTg4NjA3MjU5/details

Путівник абітурієнта 

У 2022 році для вступу на спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» абітурієнтам необхідно надати у приймальну комісію результати НМТ або ЗНО  2019, 2020, 2021 року з трьох навчальних предметів:

  • Українська мова  (не менше 100 балів)
  • Математика / Хімія  (не менше 100 балів)
  • Біологія / Фізика (не менше 100  балів)

Вступники подають мотиваційний лист на державну та контрактну форму навчання.  https://classroom.google.com/c/MzI1NTc4OTM0Mjcy

Прийом на основі  ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство здійснюється за результатами НМТ та вступних іспитів у закладі вищої освіти з предметів, з яких не проводиться НМТ. https://classroom.google.com/c/MzI1NTc4OTM0Mjcy/m/NTI1OTg4NjA3MjU5/details

Путівник абітурієнта