Відповідність науково-педагогічних працівників Ліцензійним вимогам

 

Гнатенко Тамара Степанівна

Викладач

Праці:

1. Гнатенко Т. С. Методологічні підходи щодо визначення насилля в сім’ї / Т. С. Гнатенко // Всеукр. наук.-методична інтернет-конф., присвячена Дню заснування Черкаського медичного коледжу: матеріали конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2015 р. / Черкаський медичний коледж; уклад.:І. Я. Губенко [та ін.]. – Черкаси, 2015. – С. 344-347.

2. Гнатенко Т. С. Формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді / Т. С. Гнатенко // Всеукр. наук.-методична інтернет-конф., присвячена Дню заснування Черкаського медичного коледжу: матеріали конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2016 р. / Черкаський медичний коледж; уклад.:І. Я. Губенко [та ін.]. Черкаси, 2016. – С. 219-223.

3. Гнатенко Т. С. Вплив комп’ютерних технологій на розвиток логічного мислення студентів / Т. С. Гнатенко, Р. В. Барджадзе // Медикофармацевтичний форум – 2017: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Карлови Вари, Чехія, 2017. ‒ Карлови Вари, 2017. - С. 92-94.

4. Гнатенко Т. С. Складові процесу педагогічної фасилітації при вивченні фармакології / Т. С. Гнатенко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова LX наук.-практ. конф., присвячена 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 14 червня 2017 р. – Тернопіль, 2017. - С. 399-402.

5. Гнатенко Т. С. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології / Т. С. Гнатенко, Н. В. Лисенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Житомир, 19 жовтня 2017 р./ КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства». ‒ Житомир, 2017. – С. 157-159.

6. Гнатенко Т. С. Формування компетентностей у майбутніх фармацевтів / Т. С. Гнатенко // Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф., м. Черкаси, 18-19 травня 2017 р., / Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; ред. колегія: О. М. Тищенко [та ін.]. – Черкаси, 2017. – С. 276 – 278.

7. Гнатенко Т. С. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні фармакології / Т С. Гнатенко, Р. П. Сайфудінова // Всеукр. наук.-методична інтернет-конф., присвячена Дню заснування закладу освіти: матеріали конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2018 р. / Черкаська медична академія; уклад.: І. Я. Губенко [та ін.]. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2018. – С. 48-51.

8. Гнатенко Т. С. Проблеми соціальної реабілітації осіб з обмеженою відповідальністю / Т. С. Гнатенко // Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів і студентів, м. Черкаси, 15 березня 2018 р. / Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; ред. колегія: О. М. Тищенко [та ін.]. – Черкаси, 2018. – С. 181 – 183.

9. Гнатенко Т. С. Роль магістра медсестринства в організації лікування та догляду за хворими з психічними розладами / Т. С. Гнатенко, О. Т. Шевченко, О. А. Микитенко, О. М. Кучер // V Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Чернівці, 6-9 квітня 2018 р. / Буковинський державний медичний університет. - Чернівці: ВІМСО JOURNAL, 2018. – С. 185.

10. Гнатенко Т. С. Проблеми адаптації студентів / Т. С. Гнатенко // Всеукр. наук.- методична інтернет-конф., присвячена Дню заснування закладу освіти: матеріали конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2019 р. / Черкаська медична академія; уклад.: І. Я. Губенко [та ін.]. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2019. - С. 192-194.

11. Гнатенко Т. С. Суїцидальні розлади при шизофренії у жінок молодого віку / Т. С. Гнатенко, О. А. Микитенко // XXIII Мiжнародний медичний конгрес студентiв та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р. - Тернопіль, 2019. – С. 238-239

12. Гнатенко Т. С. Використання інтерактивних технологій – ключ для формування професійної успішності у фармацевтичній діяльності / Т. С. Гнатенко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Серія: Педагогічні науки. – 2020. - Вип. 2. ‒ С. 61-67.

13. Гнатенко Т. С. Дистанційне навчання: ефективність використання інтерактивних методів навчання у фармацевтичній діяльності / Т. С. Гнатенко // InternationaL Forum: Problems and Scientific Solutions: VI Междунар. науч.-практ. конф., Мельбурн, Австралия, 6-8 ноября 2020 г. ‒ Мельбурн, 2020. ‒ С. 519-522.

14. Гнатенко Т. С. Дистанційна форма навчання: переваги і недоліки та ефективність використання інтерактивних методів навчання у фармацевтичній діяльності / Т. С. Гнатенко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Міжнар. наук. інтернет-конф. м. Переяслав, 27 листопада 2020 р. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 65. - С. 451-453.

15. Гнатенко Т. С. Использование интерактивных технологий в процессе преподавания фармакологических дисциплин в период пандемии COVID-19 / Т. С. Гнатенко // Цифровое общество – цифровое образование: проблемы, опыт и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Кызылорда, 9 июня 2020 г. ‒ Кызылорда, 2020. ‒ С. 343-350.

16. Гнатенко Т. С. Оцінка медико-соціальної ситуації в Черкасах та області щодо захворюваності на цукровий діабет / Т. С. Гнатенко, В. М. Ткаченко // XXIII Мiжнародний медичний конгрес студентiв та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. - Тернопіль, 2020. – С. 143-144.

17. Гнатенко Т. С. Реабілітація воїнів АТО/ООС на прикладі КНП «Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради» / Т. С. Гнатенко, В. О. Кравченко // XXIV Мiжнародний медичний конгрес студентiв та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. - Тернопіль, 2020. – С. 111-112.

18. Гнатенко Т. С. E-LEARNING під час карантину – невід’ємна складова навчального процесу / Т. С. Гнатенко // Актуальні проблеми методології вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: Всеукр. наук.-методична інтернет-конф., присвячена 90-річчю Черкаської медичної академії, м. Черкаси, 15 жовтня 2020 р. / Черкаська медична академія; уклад.: І. Я. Губенко, О. Т. Шевченко, П. О. Гайдай. ‒ Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2020. – С. 165-168.

 


 

Гуйда Андрій Валерійович

Викладач

(лікар-уролог дитячий в КНП «Черкаська обласна  дитяча лікарня Черкаської обласної ради»)

 


 Журба Олег Олександрович

Кандидат медичних наук, доцент,

(завідувач відділення, лікар-хірург серцево-судинний, головний позаштатний кардіохірург УОЗ черкаської ОДА)

1.Журба ОО. Передопераційне планування допоміжного штучного кровообігу під час коронарного шунтування на серці, яке працює, на підставі прогнозування інтраопераційних ускладнень. Серце і судини. 2018;2:49-56.

2. Журба ОО, Руденко АВ. Предиктори інтраопераційних ускладнень та конверсії на штучний кровообіг під час ізольованого коронарного шунтування у хворих на ІХС. Медицина невідкладних станів. 2018;7:48-54. Медицина невідкладних станів. 2018; 7 (94):48-54.

3. Руденко АВ, Журба ОО. Аортокоронарне шунтування на працюючому серці: плановий та екстрений перехід на штучний кровообіг. Вісник серцево-судинної хірургії. 2015;23:210-4.

4. Руденко АВ, Настенко ЄА, Журба ОО, Носовець ОК, Шардукова ЮВ, Федорова ЛС, Лазоришинець ВВ. Чинники застосування допоміжного штучного кровообігу при планових операціях аортокоронарного шунтування на працюючому серці. Вісник серцево-судинної хірургії. 2017;1(27):37-41.

5. Настенко ЄА, Журба ОО, Носовець ОК, Шардукова ЮВ, Руденко АВ. Аналіз чинників планового та екстреного застосування штучного кровообігу при операціях аортокоронарного шунтування на працюючому серці. Вісник серцево-судинної хірургії. 2016;3(26):22-7.

6. Руденко АВ, Журба ОО. Причини та наслідки екстреної конверсії на допоміжний штучний кровообіг під час коронарного шунтування у хворих з ішемічною хворобою серця. Вісник серцево-судинної хірургії. 2018;2(31): 22-6.

7. Руденко АВ, Настенко ЄА, Журба ОО, Носовець ОК, Шардукова ЮВ, Лазоришинець ВВ. Оценка факторов риска при операциях аортокоронарного шунтирования на работающем сердце. Кибернетика и вычислительная техника. 2017;2(188):75-87.

8. Руденко АВ, Журба ОО. Інтраопераційні ускладнення під час прямої реваскуляризації міокарда. Матеріали підсумкової LXI науковопрактичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 р. Тернопіль: Укрмедкнига; 2018; с. 126-7.

9. Журба ОО. Безпосередні результати ізольованого коронарного шунтування на працюючому серці залежно від застосування штучного кровообігу. В: Advances of science Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, (6 April, 2018). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP; 2018, с. 105-12.

10. Журба ОО. Фактори ризику інтраопераційних ускладнень при коронарному шунтуванні на працюючому серці. В: The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna; 2018, с. 240-50.

11. Журба ОО, Руденко АВ. Предиктори інтраопераційних ускладнень та конверсії на штучний кровообіг під час ізольованого коронарного шунтування у хворих на ІХС. В: Аdvances of science Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv(28 September, 2018). Karlovy Vary; 2018, с. 90-103.

12. Журба ОО. Спосіб прогнозування інтраопераційних ускладнень під час коронарного шунтування на працюючому серці. Патент України № 130611U опубл. 10.12.2018, бюл. №

13. Журба ОО, Феськов ВО. Комп’ютерна програма «Прогнозування ускладнень під час КШ на працюючому серці (IntraCoR Score)». Авторське право на твір № 82903 від 15.11.2018.


 

Комісаренко Віталій Григорович

Викладач

(завідувач відділення, головний позаштатний патологоанатом УОЗ ОДА)

 


 

Кулик Анна Володимирівна

(завідувач кардіоревматологічного відділення КНП Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради)

  

 

Праці

1. Кулик А. В. Антимікробні властивості антибіотиків, декаметоксину®, фторхінолонів / А. О. Дудар, Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. В. Кулик, Д. В. Палій // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2017. – № 29. – С. 58-62. (Фахове видання України)

2. Кулик А. В. Протимікробні, фізико-хімічні властивості азотвмісних препаратів похідних ментолу, хіноліну та фенолу / В. Г. Палій, І. Г. Палій, А. О. Дудар, Д. В Палій, А. В. Кулик // Вісник ВНМУ. – 2018. – № 2. – С. 267-271. (Фахове видання України)

3. Кулик А. В. Характеристика резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів / Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, Д. В. Палій, А. В. Кулик // Вісник ВНМУ. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 417-421. (Фахове видання України)

4. Кулик А. В. Дослідження впливу очних антимікробних крапель на тканини ока та внутрішніх органів / Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, Д. В. Палій, А. В. Кулик // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Вип. 1. – Т. 1 (148). – С. 282-286. (Фахове видання України)

5. Kulyk A. V. The research of antibacterial properties of decamethoxin, decasan, horosten / H. K. Palii, D. V. Palii, A. O. Dudar, S. V. Pavliuk, O. A. Nazarchuk, A. V. Kulyk // Journal of Education, Health and Sport. – 2019. – Vol. 9, № 10. – Р. 94-102. (Фахове видання Польщі)

6. Кулик А. В. Дослідження ефективності використання антисептичних композицій на основі декаметоксину для обробки ендотрахеальних трубок з метою попередження розвитку вентилятор-асоційованої пневмонії у пацієнтів інтенсивної терапії / Ю. Ю. Трофіменко, О. І. Жорняк, Н. С. Фоміна, В. М. Буркот, А. В. Кулик, П. В. Жорняк // Вісник ВНМУ. – 2020. – Т. 24, № 1. – С. 17-19. (Фахове видання України)

7. Кулик А. В. Мікробіологічне обґрунтування антимікробного лікування експериментального псевдомонадного кератиту / І. М. Вовк, Н. В. Кривецька, В. М. Буркот, А. О. Дудар, А. В. Кулик // Вісник ВНМУ. – 2020. – Т. 24, № 1. – С. 114-117. (Фахове видання України)

8. Antimicrobial activity of antiseptics in the prevention of postoperative infectious complications / N. A. Bagnyuk, O. A. Nazarchuk, Y. M. Babina, R. M. Chornopyshchuk, V. Kulyk // Biomedical and biosocial anthropology. – 2020. – № 40. – С. 33-36 (Фахове видання Польщі).

9. Кулик А. В. Комбінована антибактеріальна дія антисептиків, антибіотиків та її роль в етіотропному лікуванні пацієнтів / А. О. Дудар, Д. В. Палій, С. В. Павлюк, О. В. Яцула, А. В. Кулик // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету «Перспективи розвитку медичної науки і освіти» (16-17 листопада 2017 р., м. Суми). – Суми, 2017. – С. 14. (Тези).

11. Кулик А. В. Протимікробні, фізико-хімічні властивості та формування в мікроорганізмів резистентності до лікарських препаратів на основі чотирьохвалентного азоту / О. А. Назарчук, Г. К. Палій, Д. В. Палій, С. В. Павлюк, О. В. Яцула, Н. В. Задерей, А. О. Дудар, А. В. Кулик // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності», яка присвячена 80-річчю від Дня народження та 50-річчю професійної діяльності професора Ігоря Йосиповича Сидорчука (29 січня 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці: БДМУ, 2018. – С 130-131. (Тези).

12. Кулик А. В. Дослідження резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів / Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик // European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE: науково-практична конференція з міжнародною участю до 100-річчя заснування НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України (19-21 квітня 2018 р., м. Kиїв): матеріали конференції. – Київ. – С. 86-88. (Тези).

13. Кулик А. В. Дослідження механізму дії протимікробних засобів на стафілококи / Г. К. Палій, А. О. Дудар, С. В. Павлюк, А. В. Кулик // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (27-28 квітня 2018 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С. 130-131. (Тези). 

14. Кулик А. В. Вплив антимікробних засобів на морфологічну будову внутрішніх органів / Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25-26 квітня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2019. – С. 131-132. (Тези).

15. Кулик А. В. Антистафілококові властивості антисептичних лікарських засобів з декаметоксином / Д. В. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик // Актуальні питання сучасної мікробіології та імунології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю акад. А. Я. Циганенка (24‒26 червня 2019 р., м. Харків). ‒ Харків: ХНМУ, 2019. – С. 43-44. (Тези).

16. Кулик А. В. Дослідження формування резистентності стафілококів до антисептичних лікарських засобів / Г. К. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик // І національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів за участю міжнародних спеціалістів: матеріали науково-практичної конференції. Імунологія та алергологія: наука і практика. Додаток № 1 (16-17 травня 2019 р., м. Харків). – Харків, 2019. – С. 87-88. (Тези).

17. Кулик А. В. Дослідження комбінованої дії антисептика декаметоксину та фторхінолонів на мікроорганізми роду Staphylococcus / О. А. Назарчук, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, Г. Д. Сукманська, А. В. Кулик // Матеріали науково-практичної конференції «Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського» (12 лютого 2020 р., м. Харків). – Харків, 2020. – С. 65-66.

Тези

1. Дослідження комбінованої дії антисептика декаметоксину  та фторхінолонів на мікроорганізми роду STAPHYLOCOCCUS. Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського. Матеріали науково-практичної конференції 12 лютого 2020.

Стаття

1. Дослідження ефективності використання  антисептичних композицій на основі декаметоксину  для обробки ендотрахельних трубок з метою попередження розвитку вентилятор-асоційованої пневмонії у пацієнтів відділення інтенсивної терапії .Вісник Вінницького національного медичного університету №1(Т24), лютий 2020

2. Мікробіологічне обґрунтування антимікробного лікування  експерементального  псевдомонадного кератиту .Дослідження комбінованої дії антисептика декаметоксину та фторхінолонів на мікроорганізми роду STAPHYLOCOCCUS Вісник Вінницького національного медичного університету №1(Т24), лютий 2020

Онлайн

1. Європейський Конгрес Ревматологів 2020

2. Європейський Конгрес Кардіологів 2020

3.«Раціональний вибір гормонотерапії та препаратів вітаміну Д при ревматичних захворюваннях»

4. «Медакаментозна резистентність в лікуванні важких форм артритів»

5. «Фармакологічне лікування серцевої недостатності в сучасних умовах»

6. Клінічні стратегії лікування остеопорозу

7. «Іноваційні технології в ревматології:основні напрямки імплементації»

8. «Клінічне кодування хвороб та інтервенцій в українській системі ДСГ»


Носенко Сергій Миколайович
Викладач
(головний позаштатний дитячий анестезіолог та токсиколог Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. Завідувач приймального відділення КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської районної ради»)


 

Палійчук Ольга Володимирівна
Доктор медичних наук, професор
(директор ТОВ «Андромеда- Плюс»)

Праці:

1. Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазії і початкового раку шийки матки [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.07 / Палійчук Ольга Володимирівна; Нац. акад. наук України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - К., 2005. - 20 с. : рис.

2. Клініко-генетичні критерії оптимізації діагностики пухлин органів жіночої репродуктивної системи у хворих з агрегацією злоякісної патології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Палійчук Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - Київ, 2021. - 48 с. : рис., табл.

Наукова періодика:

1.Палійчук О. В. Дослідження показників метаболізму заліза у хворих на рак яєчника / О. В. Палійчук, В. М. Бондар, Л. З. Поліщук, В. Ф. Чехун // Онкология. - 2014. - т. 16, № 1. - С. 23-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OL_2014_16_1_6

2. (2014) Прогнозування змін природного стану довкілля в процесі розробки калійних родовищ

3. Значення мутації 5382 insС у гені BRCA 1 у розвитку спадкових і первинно-множинних пухлин / О. В. Палійчук, З. І. Россоха // Галицький лікарський вісник. - 2015. - Т. 22, число 4(2). - С. 91-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4%282%29__29

4. Мутація 6174delt в гені BRCA2 у родині з агрегацією пухлинної патології (клінічний випадок) / О. В. Палійчук, З. І. Россоха, Ф. М. Галкін, Л. З. Поліщук // Онкология. - 2015. - Т. 17, № 4. - С. 243-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OL_2015_17_4_5

5. Оцінка асоціації клініко-патологічних особливостей пухлинного процесу з результатами клініко-генеалогічного обстеження хворих на рак яєчника та грудної залози – носіїв мутації 5382insC у гені BRCA1 / О. В. Палійчук, З. І. Россоха, Ф. М. Галкін, Л. З. Поліщук // Клиническая онкология. - 2015. - № 4. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/klinonk_2015_4_7

6. Рак яєчника і мутація 5382insC в гені BRCA1 / О. В. Палійчук, З. І. Россоха // Архів клінічної медицини. - 2015. - № 2. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akm_2015_2_23

7. Значення клініко-генеалогічного аналізу родоводів у практиці гінеколога / О. В. Палійчук // Галицький лікарський вісник. - 2016. - Т. 23, число 1. - С. 69-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2016_23_1_22

8. Клінічні аспекти медико-генетичного консультування і генетичного тестування близнюків, у тому числі з родин із сімейним раковим синдромом / О. В. Палійчук, Л. З. Поліщук, З. І. Россоха // Здоровье женщины. - 2016. - № 9. - С. 142-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_9_27

9. Мутації в генах BRCA1 та BRCA2 у хворих із первинно-множинними пухлинами / О. В. Палійчук // Репродуктивна ендокринологія. - 2016. - № 1. - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/repe_2016_1_12
10. Рак яєчника: сімейний раковий синдром та клінічне значення тестування мутацій у генах BRCA1 та BRCA2 / О. В. Палійчук, Л. З. Поліщук // Онкология. - 2016. - Т. 18, № 1. - С. 20-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OL_2016_18_1_5

11. Роль медико-генетичного консультування у виявленні доброякісної та злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи / О. В. Палійчук // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_3_31

12. Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника / О. В. Палійчук // Здоровье женщины. - 2016. - № 1. - С. 170-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_1_37
13. Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія / О. В. Палійчук, Л. З. Поліщук, З. І. Россоха // Здоровье женщины. - 2017. - № 2. - С. 132-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2017_2_29

14. Тестування на поліморфні варіанти гена CYP 2D6*4 у пацієнток із доброякісною патологією та раком органів жіночої репродуктивної системи з родин із сімейним раковим синдромом / О. В. Палійчук, З. І. Россоха, Л. З. Поліщук, В. Ф. Чехун // Онкология. - 2017. - Т. 19, № 1. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OL_2017_19_1_10

Реферативна інформація

1. (2001) Дослідження асоціації хламідійної інфекції з фоновими, диспластичними процесами та з інтраепітеліальним раком шийки матки

2. Інфікування статевих шляхів герпесвірусами і частота його поєднання з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією

3. Особливості мітотичного режиму і експресії білка р53 в клітинах біоптатів із шийки матки та операційному матеріалі залежно від чинників генітальної інфекції хворих на CIN і рак шийки матки I стадії

4. (2007) Досвід профілактики та лікування при залізодефіцитних анеміях у післяопераційних хворих на злоякісні пухлини жіночих статевих органів

5. (2007) Оцінка ефективності гормонотерапії при неопластичних процесах ендометрія залежно від їх рецепторного профілю та рівнів експресії p16, Ki-67

6. (2012) Впровадження і перші результати онкогенетичного консультування жінок у програмах ранньої діагностики та профілактики передраку і раку органів репродуктивної системи

7. (2014) Дослідження показників метаболізму заліза у хворих на рак яєчника

8. (2015) Значення мутації 5382 insC у гені BRCA 1 у розвитку спадкових і первинно-множинних пухлин

9. (2015) Мутація 6174delT в гені BRCA2 у родині з агрегацією пухлинної патології (клінічний випадок)

10. (2015) Оцінка асоціації клініко-патологічних особливостей пухлинного процесу з результатами клініко-генеалогічного обстеження хворих на рак яєчника та грудної залози - носіїв мутації 5382insC у гені BRCA1

11. (2015) Рак яєчника і мутація 5382insC в гені BRCA1

12. (2016) Значення клініко-генеалогічного аналізу родоводів у практиці гінеколога

13. (2016) Клінічні аспекти медико-генетичного консультування і генетичного тестування близнюків, у тому числі з родин із сімейним раковим синдромом

14. 2016) Мутації в генах BRCA1 та BRCA2 у хворих із первинно-множинними пухлинами

15. 2016) Рак яєчника: сімейний раковий синдром та клінічне значення тестування мутацій у генах BRCA1 та BRCA2

16. (2016) Роль медико-генетичного консультування у виявленні доброякісної та злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи

17. (2016) Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника

18. (2017) Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія

19. (2017) Тестування на поліморфні варіанти гена CYP 2D6*4 у пацієнток із доброякісною патологією та раком органів жіночої репродуктивної системи з родин із сімейним раковим синдромом

 


Почечуєв Анатолій Михайлович

Кандидат медичних наук, доцент

 

Праці:

1. А.М. Почечуев , Д.И.Каменичный, Е.К. Касаткин , В.В. Бондарев

Рентгенохирургическое лечение окклюзионных поражений сосудов нижних конечностей в стадии тяжелой ишемии //Клиническая хирургия .-1991.-№7. С. 44-46

2.  А.М. Почечуєв , В.В.Бондарев, Е.К.Касаткін, А.М.Білоус . Застосування плазмаферезу в поєднанні з ангіопластикою при лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії. // Практична медицина ,- 2003. №1 .-С.103-105.

3. Л.Ф. Нікішин, А.М.Почечуєв , В.А.Кондратюк, А.М. Бицай, А.В. Гладкий Мініінвазивні методи лікування облітеруючого атеромсклерозу нижніх кінцівок в стації тяжкої ішемії. //Шпитальна хірургія .- №1. – 2003. С. 107-110.

4. А.М.Почечуєв, Л.Ф.Нікішин, В.А. Кондратюк. Досвід рентгенохірургічного лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії.// Acta medica leopoliensia.- 2004. –№2.- с. 52-55

5. А.И.Мараренко , В.Г. Мишалов, В.И. Сморжевский , А.М. Почечуев, В.А. Шевченко Силовой шпиц для создания давления в баллонах- катеторах //Клин.хирургия .- 189.-№7.-С.75

6.A. M. Pochechuev, D. I. Kamenichny, E. K. Kasatkin  Roentgenoendovascular  profundoplasty in  obliterative  diseases of the arteries of the lower extremities// I-st international congress  of the Baltic Society for  Thoracic and Cardiovascular Surgery.- Riga ,1990.- Р.1267. A. M. Pochechuev, V.V. Bondarev, D. I. Kamenichny, E. K. Kasatkin  Roentgenosurgical treatment   of the occlusive   lesions  of the arteries  of the  lower extremities  at the stage of severe ischemia//I-st international congress of the Baltic Society for Thoracic  and Cardiovascular Surgery.- Riga,1990.- Р.127

8. В.В. Бондарев , А.М. Почечуев  Применение  плазмафереза и плазмосорбции в комплексном лечении  тромбооблитерирующих  заболеваний сосудов нижних конечностей// I конгресс анестезиологов –реаниматологов  Украины.- Запорожье ,1992.- С.115-116.

9.  S.V. Vereschagin, L.F. Nikishin, A. M. Pochechuev Percutaneous transluminal  angioplasty in treatment of patients  with multilevel occlusive and stenotic  lesions  of lower extremity  arteries //Internacional  workshop on interventional   radiology.- Prague, June 13-15 1996.-P.16

10. А.М. Почечуев Применение рентгеноэндоваскулярной дилатации в сочетании с плазмаферезом в лечении  больных с тяжелой ишемией нижних конечностей // Чернигов. Пленум «Рентгенохірургія невідкладних станів , нове в інтервенційній радіології» : Матеріали  доп.Пленуму  Ради асоціації ендоваскулярної  хірургії та інтервенційної радіології.- Київ,1997 –С.  122-124.

11. А.М. Почечуев Рентгеноэндоваскуляторная дилатация глубокой артерии бедра,как альтернатива реконструктивной хирургии при многоэтажных окклюзиях артерий нижних конечностей  у больных с тяжелой ишемией .// Чернигов. Пленум «Рентгенохірургія невідкладних станів , нове в інтервенційній радіології» Матеріали доп. Пленуму Ради Асоціації ендоваскулярної  хірургії та інтервенційної радіології.- Київ- С.131-133

12. А.М. Почечуев Применение рентгеноэндоваскулярной дилатации в сочетании с плазмаферезом у больных с тяжелей ишемией нижних конечностей.//  Клінічна хірургія.-1998.- №5-С.51

13. А.М. Почечуев Рентгенохирургическая реваскуляризация   глубокой артерии бедра у больных с окклюзионными  поражениями артерий нижних конечностей в стадии тяжелой ишемии// «Нові технології ендоваскулярної  хірургії. Інтервенційна радіологія в онкології, гепатології і гематології»: Матеріали доп.Пленуму Ради Асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології.- Київ,1999.- с. 158-160.

14. А.М. Почечуєв, В.В.Бондарев, Е.К.Касаткін, А.М.Білоус

Застовування плазмаферезу в поєднанні з ангіопластикою  при лікуванні оклюзійно- стенотичних  уражень артерій  нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії.

15. Эмболизация маточных артерий при фибриоме  маточных артерий.В.А. Кондратюк , А.В. Гладкий , А.М. Почечуев, В.И. Чередниченко

16. Результати застосування кава-фільтра «осот» для профілактики   тромболії легеневої артерії. Л.Ф.Нікішин , І.І.Сухарєв, М.П. Попик, А.М. Почечуєв, О.М. Скупий, О.Д.Загоруйко, М.А.Шаповалов, П.В. Мірошніченко, О.Л.Нікішин.

17. Профілактика тромболії легеневої артерії у вагітних і породілей за допомогою кава-фільтрів . О.М. Скупий, О.Д.Загоруйко, В.М.Бойчук, А.М.Почечуєв, В.І.Чередниченко.

18. Можливості рентгенхірургічного  лікування оклюзшних  уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії А.М. Почечуєв, Е.К.Касаткін, А.М. Білоус.

19. Профилактика тромбоэмболии легочной  артерии с помощью кава-фильтров .Опыт 1500 имплантаций , осложнения и их лечение . Л.Ф.Никишин , В.И.Сморжевский, А.М. Почечуев, О.М.Скупий , Н.А. Шаповалов, В.П.Коно, В.М. Крыса, М.В.Костылев.

20. Случай эндопротезирования  трахеи в лечении рубцового стеноза с трахеомаляцией в черкасской обласной больнице А.М.Почечуев

21. Первый опыт  лечения стриктур трахеи путем эндопротезирования. А.М. Почечуев , П.М. Рогатый , М.И. Залевский, Д.А. Почечуев, Е.К.Касаткин.

22. Опыт 1419 имплантаций противоэмболических кава-фильтров  с целью профилактики тромбоэмболии легочной артерии . Л.Ф. Никишин , В.И. Сморжевский, А.М. Почечуев, М.А. Костылев, , О.М.Скупый, С.Н. Фуркало, Н.Ф.Дрюк, Н.А.Шаповалов.

23. Досвід рентгенохірургічного  лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії. А.М. Почечуєв, Л.Ф.Никишин, В.А. Кондратюк.

 


 

Рибалко Алевтина Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент

(завідувач кафедри фундаментальної медицини)

Статті

 1. Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Рибалко В.В. Вплив сонячної активності на варіабельність серцевого ритму// Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – Вип.. 71. – 2005. – С46-50.
 2. Рибалко А.В., Коваленко С.О. Вплив короткочасної зорової депрівації на стан та хвильові процеси у центральній гемодинаміці // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. – 2007. – Вип. 105. – С.108-114.
 3. Рибалко А.В., Кудій Л.І., Побиванець Є.А., Коваленко С.О. Вплив зеленого світла різного рівня інтенсивності на центральну гемодинаміку та хвильові процеси серцевого ритму // Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки. – 2008. – Вип. 128. – С. 109-114.
 4. Коваленко С.О., Рибалко А.В. Особливості центральної гемодинаміки та її коливань у осіб із різним рівнем кровонаповнення органів грудної клітки // Фізіол. журнал. – 2009. – Т.55, №5. – С.97-103.
 5. Рибалко А.В., Коваленко С.О. Зміни центральної гемодинаміки та хвильової структури серцевого ритму при імпульсній офтальмофотостимуляції // Фізика живого. – 2010. – Т.18, №2. – С.142-145.
 6. Коваленко С.О., Кудій Л. І. , Рибалко А. В. , Токар С. І.  Зв’язок показників центральної гемодинаміки з хвильовою структурою серцевого ритму у людей // Перспективи медицини та біології – – 2012. - Т.IV, №1 (додаток). – С. 143-146. 0,35 др. арк.
 7. Рибалко А.В., Коваленко С.О., Токар С.І. Вплив різних паттернів офтальмостимуляції на стан серцево-судинної системи людини // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. – 2012. – Вип. 39 (252). – С. 93-98.
 8. Рибалко А.В., Коваленко С О., Кудій Л.І., Вплив імпульсної офтальмофотостимуляціі на серцево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. – 2013. – Вип. 2 (255). – С. 89-93.
 9. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Рибалко А.В., Токар С.І. Варіабельність серцевого ритму в умовах регламентованого дихання у спортсменів різної спрямованості тренувального процесу // Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – Одеса: Юридична література. С. 120-128. – 0,4 друк. арк.
 10. Завгородня В.А., Коваленко С.О., Рибалко А.В., Токар С.І. Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду // Вісник Черкаського університету. Серія «біологічні науки. – 2016, №1. – С.41-50., 0,7 д.а.
 11. Светлова Е.Д. Модели заболеваемости детей среднего школьного возраста. / Е.Д. Светлова, О.А. Супруненко, А.В. Рыбалко, С.А. Коваленко // Theoretical and Applied Science. – 2016. – № 7 (39). – С. 75-84. 1,31др.арк.
 12. Svetlova O. Prognostic assessment of physical fitness of schoolchildren with health disorders using functional indicators. / O. Svetlova, S. Kovalenko, A. Rybalko. // Journal of Physical Educations and Sport, 16 (4), Art. 179, pp. 1115-1121, 2016.
 13. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Рибалко А.В., Токар С.І. Особливості температури поверхні тіла у дітей в умовах фізичного навантаження // Матеріали ХI международной научно-практической конференции, «Адаптационные возможности детей и молодежи», Одесса, 15-16 сентября 2016 года – с. 50-53, 0,3 др.арк.
 14. Rybalko A.V. Effect of different modes of ophthalmic photo-stimulation on functional state of cardiovascular system. / Вісник Черкаського університету. Серія «біологічні науки». – 2017, №1. – С.83-89. 0,7 д.а.
 15. Кудій Л. І., Рибалко А. В., Запорожець Т.В. Хвильова структура показників гемодинаміки при різному вихідному рівні частоти дихання у чоловіків// Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». 2018. №1. С. 54 -61.
 16. Рибалко А.В., Кудій Л.І Вплив сенсорних подразників на функціональний стан організму.// Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 76-84.
 17. Мінаєв Б.П., Коваленко С.О., Кудій Л.І., Рибалко А.В. Хвильова структура гемодинамічних показників в осіб із різним вихідним рівнем серцевого викиду та кровонаповнення органів грудної клітки. // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 37-45.
 18. Коваленко С. О., Рибалко А. В., Кудій Л. І., Чиж А. М. Особливості аеробної працездатності та серцевого ритму у веслувальниць 15–16 років.// Адаптаційні можливості дітей та молоді: Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції збірник наукових праць Одесса, 10-11 вересня 2020 року – с. 84-88
 19. Андрощук О. І., Кудій Л. І., Рибалко А. В., Черненко Н. П. Хвильова структура серцевого ритму при ортопробі у осіб з різним рівнем вегетативного тонусу. // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». 2021. №1. С. 4 -11.
 20. Свєтлова О., Рибалко А., Хоменко С., Коваль Ю. (2023). Формування здоров’я зберігаючих компетентностей у студентів на заняттях з циклу безпекових дисциплін. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 84–90.
 21. Рибалко А.В., Кудій Л.І., Завгородня В.А. (2023). Станіслав Олександрович Коваленко/до 60–річчя з дня народження. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки, 1, 5-10.

Тези

 1. Рибалко А.В. Вплив імпульсної офтальмофотостимуляції на серцево-судинну систему при різних рівнях вихідного вегетативного тонусу / А.В. Рибалко // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність». – Черкаси. – 2014. – С. 67.
 2. Рибалко А.В., Завгородня В.А., Коваленко С.О., Кудій Л.І. Вплив вихідного рівня вегетативного тонусу на стан серцево-судинної системи при імпульсній офтальмофотостимуляції / А.В. Рибалко // Матеріали УІ з’їзду Українського біофізичного товариства. (28-30 травня 2015 року, Луцьк). – Луцьк-Світязь. – 2015. – С.56
 1. Коваленко С.О. особливості коливань ударного обєму крові в чоловіків. / С. О. Коваленко, Л. І. Кудій, А. В. Рибалко // ІІ Інтернет-конференція «системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)». 11-12 травня 2017 р.. – Луцьк. – С.15.
 2. Кудій Л. І., Каленіченко О. В., Рибалко А. В. Прояв варіабельності ритму серця в умовах нейродинамічного навантаження у спортсменів різної спрямованості  тренувального процесу //  VI всеукраїнська науково-практична конференція «Індивідуальні психофізіологічні  особливості людини  та професійна діяльність». 20-22 вересня 2017 р.. – Черкаси. –С.43.
 3. Метод ортокератології в лікуванні та профілактиці короткозорості. / ІС Семиліт, АВ Рибалко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених., 2018.
 4. Фізична реабілітація хворих на ішемічний інсульт. / ТВ Харченко, АВ Рибалко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених., 2018.
 5. Завгородня В.А., Коваленко С.О., Рибалко А.В. Динаміка показників центральної гемодинаміки при гіпервентиляції / Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім.П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка // Фізіологічний журнал. - 2019, Т. 65, № 3 (Додаток). – С.70-71.
 6. Фізична реабілітація при внутрішньосуглобових переломах плеча. / ВО Гвоздь, АВ Рибалко // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених. 2019.

Патент

 1. Коваленко С.О., Рибалко А.В., Токар С.І. Спосіб визначення коливань тонусу периферійних судин. Патент України А61В5/02 А61В5/053 №90975. Опубл. 10.06.2010.

Навчально-методичні публікації:

 1. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту: Програма державного іспиту з медико-біологічних основ фізичної культури і спорту / Укладачі: В.С. Лизогуб, С.О. Коваленко, А.С. Погрібний, Л.І. Кудій, А.В. Рибалко – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 88 с.
 2. Типові патологічні процеси: Навчально-методичний посібник з дисципліни загальна патологія / А.В. Рибалко, Л.І. Кудій, – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 108 с.
 3. Спортивна медицина: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Cпортивна медицина» / А. В. Рибалко, Л. І. Кудій – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 180 с.
 4. Медико-біологічні основи фізкультури і спорту. Програма державного іспиту. / В. С. Лизогуб, С. О. Коваленко, А. В. Рибалко, Л. І. Кудій, Ю. О. Петренко – Черкаси, 2017. – 119 с.
 5. Медико-біологічні основи фізкультури і спорту. Програма державного іспиту. / В. С. Лизогуб, С. О. Коваленко, А. В. Рибалко, Л. І. Кудій, Ю. О. Петренко – Черкаси, 2021. – 118 с.

Праці

1.Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с

2. Типові патологічні процеси [Текст] : навч.-метод. посіб. з дисципліни "Загальна патологія" / Рибалко А. В., Кудій Л. І. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 107 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 50 прим. - ISBN 978-966-353-362-9

Наукова періодика:

3. Вплив імпульсної офтальмофотостімуляціі на серцево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко, Л. І. Кудій // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2013_2_17

4. Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду / В. А. Завгородня, С. О. Коваленко, А. В. Рибалко, С. І. Токар // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 1. - С. 41-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2016_1_7

5. Вплив сенсорних подразників на функціональний стан організму / А. В. Рибалко, Л. І. Кудій // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 76-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2019_1_12

6. Хвильова структура гемодинамічних показників в осіб із різним вихідним рівнем серцевого викиду та кровонаповнення органів грудної клітки / Б. П. Мінаєв, С. О. Коваленко, Л. І. Кудій, А. В. Рибалко // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2019. - № 2. - С. 37-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2019_2_6

Реферативна інформація:

1. (2015) Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи

2. (2009) Вплив монохромного світла різного рівня інтенсивності на центральну гемодинаміку та хвильові процеси серцевого ритму

3.(2009) Особливості центральної гемодинаміки та її коливань в осіб з різним рівнем кровонаповнення органів грудної клітки

4.(2012) Вплив різних патернів офтальмостимуляції на стан серцево-судинної системи людини

5. (2016) Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду

6. (2018) Хвильова структура показників гемодинаміки при різному вихідному рівні частоти дихання у чоловіків

 


 

 

Сисоєнко Надія Василівна

Кандидат медичних наук, доцент

 

Автор, керівник, відповідальний виконавець наукових тем:

Відповідальний виконавець наукової теми „Фізіолого-гігієнічне обґрунтування критеріїв оцінки реформи освіти в Україні”, 2001-2004 рр.; Шифр АМНФ 08.01, № Держреєстрації 0101U001150. Державне замовлення, бюджет теми -  278 тис. грн. Тема виконувалась в лабораторії гігієни дітей та підлітків Інституту гігієни та медичної екології АМН України. 

2004р., автор наукової теми „Гігієнічна оцінка адаптації учнів середнього шкільного віку, які розпочали навчання в закладах різного типу з шестирічного віку в період модернізації освіти  в Україні”, яка запропонована Академії медичних наук України, на яку подане державне замовлення, бюджет теми -  548 тис. грн.

2005-2007 рр, науковий керівник теми „Гігієнічна оцінка адаптації учнів середнього шкільного віку, які розпочали навчання в закладах різного типу з шестирічного віку в період модернізації освіти в Україні”  2005-2007рр.; Шифр АМНФ.08.05, №  Держреєстрації 0105U Тема виконується в лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей ДУ «Інституту гігієни та медичної екології АМН України».

Наукове керівництво дисертаційною роботою Светлової О.Д. “Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання дітей середнього шкільного віку із порушенням в стані здоров’я” — дисертація захищена в 2013 році , отримано звання кан. біо. Наук.

Є науковим керівником та відповідальним виконавцем наукової роботи  на тему : Фізіолого- гігієнічне обґрунтування організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Державний реєстраційний номер - 0116u003832 (Дата листа : 82/03, 22.03.16) Код за ЄДРПОУ ( ідентифікаційний код) : 02125622 Термін виконання роботи : початок-01.2016, кінець-12.2020 р.

Свідоцтва на реєстрації авторських прав

Свідоцтво на реєстрацію авторського права №23214 на науковий твір «Нові методичні підходи та критерії оцінки нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» (одноосібно) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 23213 на науковий твір «Нова рангова шкала важкості навчальних предметів для гігієнічної оцінки розкладу уроків в загальноосвітніх навчальних закладах» ( у співавторстві : Серих Л.В., Антомонов М.Ю.) ) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 23215 на науковий твір «Скринінгова оцінка адаптації учнів до навчального навантаження » ( у співавторстві : Серих Л.В., Целієнко Т.В., Філоненко О.О., Лебединець Н.В.) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 29512 на науковий твір «Використання додаткових занять фізичної культури з метою оздоровлення учнів середнього шкільного віку з порушеннями здоровя в умовах загальноосвітніх закладів » ( у співавторстві : Светлова О.Д..) -) 2009 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 34126 на науковий твір «Автоматизовані інформаційні системи фізіолого-гігієнічного моніторингу оздоровчого процесу школярів із порушеннями в стані здоровя засобами фізичної культури» ( у співавторстві : Светлова О.Д..) дата реєстрації 14.07.2010 р.

«Розрахунковий прогноз наявності хронічних-соматичних захворювань у дітей середнього шкільного віку» : Інформаційний лист про нововедення в системі охорони здоровя №69-2013 МОЗ України та Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи- Київ , 2013 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права №23214 на науковий твір «Нові методичні підходи та критерії оцінки нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» (одноосібно) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 23213 на науковий твір «Нова рангова шкала важкості навчальних предметів для гігієнічної оцінки розкладу уроків в загальноосвітніх навчальних закладах» ( у співавторстві : Серих Л.В., Антомонов М.Ю.) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Свідоцтво на реєстрацію авторського права № 23215 на науковий твір «Скринінгова оцінка адаптації учнів до навчального навантаження » ( у співавторстві : Серих Л.В., Целієнко Т.В., Філоненко О.О., Лебединець Н.В.) дата реєстрації 21.12.2007 р.

Розрахунковий прогноз наявності хронічних-соматичних захворювань у дітей середнього шкільного віку» : Інформаційний лист про нововедення в системі охорони здоровя №69-2013 МОЗ України та Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи- Київ , 2013 р.

Участь (співавторство) в розробці нормативного документу державного значення

Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх нав-чальних закладів та організації навчально-виховного процесу.   ДСанПіН 5.5.2.008-01 ”Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” // Сапуга І. Є., Цибенко Т. О., Яременко Г. М.,  Гозак С.В, Вахно О. П., Глущенко А. Г, Кульчицька В. П., Козярін І. П., Сисоєнко Н.В., Рубашкевич А. Л.

Монографії, навчальні та  навчально-методичні посібники

Горпинченко М.М., Даниленко М. В. Жирна Л.А. Кузмінський А.І. Лизогуб В. С. Міщенко І.М. Прокопенко Л.І. Свириденко О. О. Сисоєнко Н.В. Чудновський В.Я. та ін. // Шляхи вдосконалення вдосконалення навчально-виховної роботи в сільській малокоплектній школі / Монографія - Черкаси:Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 1994 -- 107с.

Сисоєнко Н.В. Практичні занятя по патологічній фізіології // Методичний посібник для студентів факультету фізичної культури спеціальності 03.03.00 “Фізична культура. Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах”: – Черкаси, 1998 — 41с.

Сисоєнко Н. В. Стан здоров’я та особливості адаптації дітей різного віку до умов навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах нового типу / Н. В. Сисоєнко // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.39. – С. 270–274.

Сисоєнко Н. В. Формування способу життя сучасних школярів в умовах реформування освіти в Україні / Н. В. Сисоєнко, Л. В. Сєрих, Т. В. Целінко // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 386–390.

Сисоєнко Н.В., Сєрих Л.В. Методика визначення функціональної готовності дітей до навчання в школі // Навчально-методичний посібник / Черкаси - Київ , 2007 - 52 с.

Сисоєнко Н.В. Фізіолого-гігієнічні основи організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах // Навчально-методичний посібник // Київ - Черкаси, 2007 - 36 с.

Сисоєнко Н.В., Матасова Г. В., Пакушина Л.З. Практикум з вікової фізіології і валеології // навч. методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей -- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – 116 с.

Гігієна та санітарія: Методичний посібник для студентів економічного факультету, спеціальність 6.050400 (готельне господарство). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. - 28 с.

Сисоєнко Н.В., Матасова А.В., Пакушина Л.З. Практикум з вікової фізіології та валеології // Навчально-методичний посібник // Київ - Черкаси, 2007 -116 с.

Сисоєнко Н. В. Нові методичні підходи та критерії оцінки нових навчальних пограм загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичий посібник для медико-педагогічного персоналу шкіл і студентів // Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – с. 16

Тестові завдання з санітарії і гігієни // Навчально-методичний посібник / Сисоєнко Н.В., Черкаси, 2009 - 28 с.

Сисоєнко Н.В., Матасова А.В., Пакушина Л.З. Практикум з вікової фізіології, валеології і психогігієни // Навчально-методичний посібник // Черкаси, 2009 - 240 с.

Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д., Фіщук В. Г. Медико-педагогічний моніторинг оздоровчого процесу учнів середнього шкільного віку із порушеннями здоров’я в умовах загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник // Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 56 с.

Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д. Санітарія і гігєна. : Методичний посібник до самостійної роботи студентів за спеціальністю 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” за ред. Сисоєнко Н.В. Черкаси // Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. - 36 с.

Сисоєнко Н. В. Тестові завдання з санітарії і гігієни / Навчально-методичний посібник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 28 с.

Черняк В. П., Сисоєнко Н. В., Семенець Н. М. Охорона праці в галузі освіти // практикум. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 43 с.

Сисоєнко Н. В., Малоног К. П. Соціальна та екологічна безпека. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. -- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009 р. – 60 с.

Сисоєнко Н. В., Семенець Н. М. Організація роботи з охорони праці у вищих навчальних закладах. Довідник керівника підрозділу // Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 60 с.

Н.В. Сисоєнко Стан здоров’я та особливості фізичного розвитку школярів 6–17 років, які навчались в загальноосвітніх закладах різних типів // Вісник Черкаського університету. / Черкаси:Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, – том 180 – с. 97-105

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Черненко Н. П., Бондаренко О.М, Бондарець І. А. Актуальні питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 82 с.

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З.Довідник нормативних документів, що регламентують охорону праці в соціально-педагогічній сфері // Навчальний посібник // під ред. Сисоєнко Н.В. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 300 с.

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Черненко Н. П. Тестові завдання для підготовки студентів до державних іспитів з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі» [для студентів економічних та політехнічних спеціальностей] // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів // під ред. Сисоєнко Н.В. -- Черкаси: ПП Гордієнко Є.І., 2011. – 62 с.

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Черненко Н. П. Тестові завдання для підготовки студентів до державних іспитів з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі» [для студентів гуманітарних спеціальностей] // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів // під ред. Сисоєнко Н.В. - Черкаси: ПП Гордієнко Є.І., 2011. – 61 с.

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Черненко Н. П., Бондаренко О.М, Бондарець І. А. // Питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери / Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / під ред. Сисоєнко Н.В. - Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 84 с.

Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Плахута В. В Цивільний захист. // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів // під ред. Сисоєнко Н.В., Плахута В.В. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 308 с.

Безкопильний О. П., Сисоєнко Н.В., Свєтлова О. Д., Слаутіна Н. В Організація занять з фізичної культури для школярів з порушеннями в стані здоров’я // Навчально-методичний посібник. – Черкаси , 2012. – 202 с.

Н.В. Сисоєнко, Л.З. Пакушина, Н.П. Черненко, О.М. Бондаренко Питання охорони праці у випускних роботах студентів в галузі знань «природничі науки»(6.040102, 7.04010201, 8.04010201 Біологія; 6.040101, 7.04010101, 8.04010101 Хімія; 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 7.18010010 Якість, стандатизація і сертифікація): навч. - метод. посібник // Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 2014 – с. 108

Е. Д. Светлова, Н. В. Сисоенко глава в монографии “Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации”: “Оздоровительная физическая культура как способ коррекции функционального состояния школьников с нарушениями здоровья”: моногр. // под ред. А. П. Романчука, В. В. Клапчука // Одесса : изд. Букаев В. В., 2015. – 252 с.

Безкопильний О.П., Слаутіна Н.В, Сисоєнко Н.В, Свєтлова О. Д. Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів із захворюваннями систем дихання та кровообігу : Навч.-метод. Посіб. – під ред. Свєтлова О. Д, Безкопильний О.П. // м. Черкаси: ЧНУ ім.. Б. Хмельницького , 2016.-80 с. (Виконано в межах держтеми)

Меньших О.Е., Сисоєнко Н.В., Кудій Л.І., Чайка Л.М. Методичні основи оздоровчих фізичних навантажень при порушеннях постави у дітей шкільного віку Навч.-метод. посіб–Черкаси: ЧНУ ім.. Б. Хмельницького , 2017 – 82с.

 

Наукові публікації

1. Минский И.А., Сисоенко Н.В., Горпинченко М.М., Козлова Л.Е., Бондарь Р.Е., Осадчая Г.П. Адаптивные возможности организма школьников к учебным нагрузкам с учетом их биологического возраста // Физиологические проблемы утомления и восстановления: Тез. докл. Всесоюз. конф., посвященной 100-летию со дня рождения академика АН УССР Г.В. Фольборта. - Киев-Черкассы, 1985. - Ч. 2. - С. 28 - 29.

3. Н.В. Сисоєнко, І.П. Козарян, Т.В. Дядічева Особливості змін психофізіологічних показників та розумової працездатності у старшокласників гімназії з різною учбовою мотивацією та профілем спеціалізації // Довкілля та здоров'я / випуск 6, київ, 1999 – с. 22-23

4. І.П. Козарян, Н.В. Сисоєнко, Т.В. Дядічева Стан здоров'я та зміни психофізіологічних показників і розумова працездатність в учнів тех нічного ліцею // Гігієна населених місць.—1999.—Вип 35, 483

5. Сисоєнко Н.В. Стан здоров`я та зміни психофізіологічних показників і розумової працездатності учнів-випускників технічного ліцею//Гігієна населених міст, вип. 35, Київ, 1999; с. 493-497.

6. Сисоєнко Н.В. Зміни психофізіологічних показників та розумової працездатності у старшокласників гімназії з різною учбовою мотивацією та профілем спеціалізованих класів: Довкілля та здоров`я, №2/9/, Київ, 1999, с. 22-24.

7. І.П. Козярін, Н.В. Сисоєнко, І.В. Сущева Зміни психофізіологічних функцій та розумової працездатності під впливом учбового навантаження у гімназистів 12 років з різним станом здоров'я // Здоров'я школярів на межі тисячоліть: Матер. наук.-практ. конф.-Харків, 2000, с. 44-45 .

8. Сисоєнко Н. В. (у співавторстві Козярін І. П. та ін) Фізіолого-гігієнічні аспекти використання залізовмістних харчових добавок. // Гігієна населених міст / Зб. наук. Праць: – Вип. 38 – Том ІІ – К., 2001. – С.248-251.

9. Сисоєнко Н. В. Стан здоров’я та особливості адаптації організму дітей різного віку до умов навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах нового типу // Гігієна населених місць: Зб. наук. праць. -- Київ, 2002. -- Вип. 39. -- с. 270-274

10. Сисоєнко Н.В. Стан здоров’я та особливості адаптації дітей різного віку до умов навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах нового типу // Гігієна населених місць: збірник наукових праць. – К., 2002. – Вип. 39. - С.27.

11. Н. С. Полька, Н. В. Сисоєнко, Г. М. Єременко та ін. Актуальні наукові проблеми забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя дітей і підлітків в сучасних умовах України // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : матеріали науково-практичної конференції (24–25 квітня 2003).– Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 125–126.

12. Медико-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей 6- річного віку в умовах реформування в освіті України// Вісник Вінницького державного медичного університету.-2003 .-Т7 №2(1), Вінниця 2003р. – С.86-87.

13. Сисоєнко Н.В. Рівень шкільної тривожності у дітей і підлітків 10-річного та 15-річного віку в період адаптації до навчання в гімназії та ліцеї// Вісник Вінницького державного медичного університету.-2003 .-Том7 №2(2), Вінниця 2003р. -- С.91-93.

14. Сисоєнко Н.В. Рівень шкільної тривожності у дітей і підлітків 10-річного та 15-річного віку в період адаптації до навчання у гімназії та ліцеї Вісник Вінницького державного медичного університету // Вінниця, 2003р – С.919-920.

16. Сисоєнко Н.В. Медико-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей. // „Шестирічки в школі”. Збірник статей / Упоряд. Т.Бишова, О.Кондратюк – К.: 2004 – С. 35-37.

17.  А. М. Сердюк, Н.С. Полька, Г. М. Єременко, Н. В. Сисоєнко та ін. Гігієнічні проблеми збереженя здоров’я дітей дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні // Гігієна населених місць: Зб. наук. Праць. --Вип. 43., Київ, 2004. -- -- с. 402 - 406

18. Гігієнічні проблеми виховання дітей шестирічного віку / Полька Н.С., Сисоєнко Н.В., Джуринська С.М., Свиридова О.О. // Гігієнічні проблеми реформи освіти в Україні; Мат. науково-практичної конференції (9-10 вересня 2004 р), м. Київ.- 2004р. - С.18-19

19. Сисоєнко Н.В. Гігієнічна оцінка семестрово-модульної організації навчально-виховного процесу // Гігієна населених місць: збірник наукових праць — Випуск 46. -- К. -- 2005р. - с. 400-406

20. Сисоєнко Н., Прокопович О., Барматова І. Як об’єктивно оцінити педагогічний експеримент // Директор школи ліцеїв, гімназії. – журн. 2005р. – №2 — с. 93-99

21. Сисоєнко Н. В., Л. В. Сєрих, Т. В. Целінько, О. О. Свиридова, О. Д. Свєтлова Формування способу життя сучасних школярів в умовах реформування освіти В Україні ”Гігієна населених місць” // Випуск 45 -- Київ – 2005р – С.386-392.

22. Сисоєнко Н.В. Гігієнічна оцінка семестрово-модульної організації навчально-виховного процесу випуск 48.-Київ-2005р. - с. 351-352

23. Сысоенко Н. В., Серых Л. В., Целинько Т. В. Сравнительный анализ заболеваемости учащихся среднего школьного возраста, обучающихся в общеобразовательных заведениях разного типа // Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-19 квітня 2006р.), Суми, 2006 — с. 304-308

24. Особливості фізичного розвитку школярів, які навчаються в навчальних закладах різного типу м. Києва та Київської області Сисоєнко Н.В. Сєрих Л.В, Целінко Т.В.,Свєтлова О.Д. Вісник Черкаського національного університету., серія „біологічні науки”, випуск 91, Черкаси 2006., ст 133-142

25. Сисоєнко Н. В. ( у співавторстві Сєрих Л.В, Целінко Т.В.,Свєтлова О.Д.) Особливості фізичного розвитку школярів, які навчаються в навчальних закладах різного типу м. Києва та Київської області Вісник Черкаського національного університету., серія „біологічні науки”, випуск 91-Черкаси 2006.-С. 133-142.

26. Сисоєнко Н. В. Фізіолого-гігієнічні принципи складання розкладу уроків у школі // Практика управління закладом освіти: журн. №4 — 2006 — с. 26-33

27. Сисоєнко Н. В. Гігієнічні вимоги до проведення шкільного уроку // Практика управління закладом освіти №3: стаття журнал — 2006. -- с. 40-46

28. Сисоєнко Н. В. Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу // Практика управління закладом освіти №2: стаття журнал — 2006. – с. 28-32

29. Сисоєнко Н. В. Порівняльна гігієнічна оцінка навчально-виховного процес з традиційною та модульною побудовою уроків // Гігієна населених місць: Зб. наук. праць. - Київ, 2007. – Вип. 50.- С.126-129.

30. Сисоєнко Н.В., Сєрих Л.В., Целінко Т.В. Нова рангова шкала оцінки складності навчальних предметів // Практика управління закладом освіти №9: Издательский Дом “Аванпост-прим.” – 2007р., – с. 14-19

31. Сисоєнко Н.В., Сєрих Л.В., Целінко Т.В. Використання нової рангової шкали важкості навчальних предметів для гігєнічної оцінки розкладів уроків в загальноосвітніх навчальних закладах // Гігієна населених місць: Зб. наук. праць. - Київ, 2007. – Вип. 39, Том 1. – с.286-290.

32. Сисоєнко Н. В. Гігієнічні проблеми впровадження нових навчальних програм та педагогічних технологій у сучасній школі/ Н. В. Сисоєнко // Довкілля та здоров'я - №1(44) – К. - 2008. – С. 56 – 61.

33. Сисоєнко Н. В. Стан здоров’я та особливості адаптації організму дітей різного віку до умов навчально-виховного середовища в агальноосвітніх закладах нового типу / Н. В. Сисоєнко // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. ‒ К., 2008. ‒ Вип. 39. – С. 270‒274.

34. Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д. Аналіз динаміки захворюваності школярів на прикладі обласного центру центрального регіону України // Гігієна населених місць. – К., 2008 - Вип. 43. – С. 374 – 377

35. Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д. Використання додаткових занять фізичної культури з метою оздоровлення учнів середнього шкільного віку з порушеннями здоров’я в умовах загальноосвітніх закладів // Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в Україні: тези доп. наук. - практ. конф. з міжнародною участю, 10-11 вересня 2009р. -- К. 2009. -- с. 328-335

36. Н.В. Сисоєнко, Р.П. Кузьменко, Ю.О. Петренко, О.Г. Байда, О.Е. Меньших Вікова динаміка функціонального стану центральної нервової системи у дітей шкільного віку // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка: Медико-біологічні науки 2009 – № 24 с. 88-89

37. Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д. Фізіолого-гігієнічні основи організації фізичного виховання дітей середнього шкільного віку з порушеннями здоров’я в умовах загальноосвітніх закладів // Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в Україні: тези доп. наук. - практ. конф. З міжнародною участю, 10-11 вересня 2009р. -- К. 2010. – с. 336-340

38. Сисоєнко Н. В., Поперечний П. Г. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку студентів 17-20 років центрального регіону України / Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. Випуск 180. – Черкаси, – 2010. – с. 105-111.

39. Сисоєнко Н. В. Використання додаткових занять фізичної культури з метою оздоровлення учнів середнього шкільного віку з порушеннями здоров’я в умовах загальноосвітніх закладів // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез і доповідей -- К. 2010. – с. 328-333 

40. Сисоєнко Н. В. Стан здоров’я та особливості фізичного розвитку школярів 6-7 років, які навчались в загальноосвітніх закладах різних типів // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. Випуск 180. – Черкаси, – 2010. – С. 97-105.

41. Голуб С.В., Сисоєнко Н.В., Немченко В.Ю. Інформаційна технологія соціогігієнічного моніторингу // Обчислювальний інтелект (рузультати, проблеми, перспективи) 2011. -- С. 297-298

42. Сисоєнко Н.В. , Пакушина Л.З. Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері. // Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - 48 с.

43. Golub S.V., Sisoenko N.V., Nemchenko V.Yu. Іnformation technology of socіal and hygіenіc monіtoring. Obchislyuvalniy іntelekt (ruzultati, problemi, perspektivi) [Computational intelligence (results, problems, prospects)]. 2011, p. 298

44. Сисоєнко Н.В., Пакушина Л.З., Черненко Н. П. Актуальні питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців сфери виробництва, економіки та менеджменту: методичний посібник студентів вищих навчальних закладів // Черкаси, 2011. -- 86 с.

45. Сисоєнко Н. В., Бондаренко О. М., Бондарець І. А., Пакушина Л. З., Черненко Н. П. Актуальні питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - с. 80

46. Сисоєнко Н. В., Поперечний П. Г. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку студентів 17-20 років центрального регіону України // Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: ПП Гордієнко Є. І., 2011. – С. 72-74

47. Сисоєнко Н. В. Правильна організація навчальної діяльності як складова охорони розумової праці учнівської молоді // Безпека життєдіяльності в освіті. - №2(6), 2011. – с. 8-21.

48. Сисоєнко Н. В. Зміни фізичного розвитку учнів 6-17 років загальноосвітніх навчальних закладів традиційного та нового типу / Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: ПП Гордієнко Є. І., 2011. – С. 67-71.

49. Голуб С. В., Сисоєнко Н. В. інформаційні технології соціально-гігієнічного моніторингу / Обчисл. інтелект (роздуми, проблеми, перспективи): матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції (10-13 травня 2011 року, м. Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С. 297.

50. Сисоєнко Н.В., Свєтлова О.Д. Використання функціональних показників для прогнозування стану фізичної підготовленості учнів Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. Випуск 2(225) – Черкаси, 2013. – С.109-115.

51. Сисоєнко Н.В., Свєтлова О.Д. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей середнього шкільного віку // Мир медицины и биологии, том 10, випуск 3(45) — Київ, 2014 — с. 38-40

52. Н. В. Сисоєнко, Н. П. Черненко-Курагіна Ситуаційні задачі і тестові завдання з предмету "основи охорони праці": навчально-методичний посібник для бакалаврів вищих навчальних закладів // Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 123 с.

53. Сисоєнко Н.В., Свєтлова О.Д. Фізіолого-гігєнічна оцінка фізичного виховання школярів із порушеннями в стані здоров’я // матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Індивідуальні психо-фізіологічні очобливості людин та професійна діяльність” — Київ-Черкаси 2014 — с. 73

54. Свєтлова О.Д., Сисоєнко Н.В. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей середнього шкільного віку // матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Індивідуальні психо-фізіологічні очобливості людин та професійна діяльність” — Київ-Черкаси 2014 — с. 73

55. Н.В. Сисоєнко Системно-компонентний підхід при дослідженні умов праці працівників: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції – Черкаси, ПП Чабаненко Ю.А. – 2014 – с. 282-284

56. Сисоєнко Н. В., Свєтлова О. Д. Медико-соціальні засади формування здорового способу життя // Медико-соціальні і соціально-педагогічні проблеми формування здорового способу життя: зб. матеріалів науково-практ. конф., Черкаси, 22 травня 2015 р. -- Черкаси. -- 2015. – с. 63-64

57. Свєтлова О. Д., Сисоєнко Н. В. Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів із захворюваннями систем кровообігу та дихання // Черкаси, Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 69 с.

58. Сисоєнко Н.В. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки // Матеріали IV Міжнародної науково - практичної конференції, Черкаси, 25-26 березня 2016 р. “Охорона праці та безпека персоналу на робочих місцях, обладнаних персональними комп’ютерами” Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2016 -- 158-160 с.

59. Бабченко Л.О. , Білан М.Г., Моцна А.П., Сисоєнко Н.В Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки та управління персоналом // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково- практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 127-131 с.

60. Балозян Д.Р., Сімачова А.Ю., Сисоєнко Н.В. Охорона праці та безпека персоналу в контексті євроінтеграції // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково- практичної конференції, Черкаси, 25-26 березня 2016 р. 131-133 с.

61. Бебка А.В., Зінченко О.М., Шпілька О.В., Сисоєнко Н.В. Використання засобів індивідуального захисту працюючих , як важлива складова безпеки та охорони праці // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково- практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 133-135 с.

62. Довбиш О.В., Сидоренко К.А. , Сисоєнко Н.В. Заходи безпеки в надзвичайних ситуаціях // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали 4 Міжнародної науково- практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 138-140 с.

63. Красюк В.О., Онучак А.Ю., Іванченко Т.В., Сисоєнко Н.В. Вимоги до організації режиму роботи персоналу , які працюють з ПК // перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали 4 міжнародної науково - практичної конференції , черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 145-147 с.

64. Мельник В.О., Сисоєнко Н.В. Виконання правил безпеки праці як складової безпеки персоналу // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково - практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 150-152 с.

65. Мунька С.С., Кришпот Л.Ю., Ключнікова О.О., Сисоєнко Н.В. Охорона праці як важлива складова безпеки професійної діяльності // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково- практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. – 155-158 с.

66. Федоров А.В., Слободяник Д.С., Сисоєнко Н.В. Служба охорони праці підприємства // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково - практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 160-163 с.

67. Холод Л., Мохонько Я., Сисоєнко Н.В. Організація робочого місця бухгалтера // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Матеріали 4 Міжнародної науково - практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. -- 160-163 с.

68. Сисоєнко Н.В. Особливості фізичного розвитку та зміни стану здоров’я учнів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів різного типу Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали 6 міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 200-річчю з дня заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.д.Ушинського» /голов.ред.А.І.Босенко – м.Одеса -2016 , 76-80 с.

69. Бабченко Л.О. , Білан М.Г., Моцна А.П., Сисоєнко Н.В Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки // Матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції , Черкаси, 25-26 березня 2016 р. “Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки та управління персоналом” Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2016 -- 127-131 с.

70. Сисоєнко Н.В.Особливості фізичного розвитку та зміни стану здоров`я учнів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів різного типу // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 2016 – с.76-80

71. Сисоєнко Н.В. Психофізіологічні аспекти розумової діяльності учнів середнього шкільного віку з різним станом здоров’я // Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність: VI Всеукраїнська наук. - практ. конференція: Черкаси, 20-22 вересня 2017 р.: тези доповідей. -- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – с. 71

72. Сисоєнко Н.В. Сучасні вимоги гігієни та охорони праці до робочих місць обладнаних персональними комп’ютерами/ Матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф. Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2016- 102-105 с.

73. Сисоєнко Н.В. Особливості формування режиму дня та способу життя учнів молодшого та середнього шкільного віку сучасних загальноосвітніх закладів: Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення//матеріали 6 міжнародної наук.-прак.конф.молодих учених у 2 т., м.Суми — 2016 — 55-58 с.

74. Кононенко, А. Б., Кузьмич, Н. В., Литвин, О. В., Сисоенко, Н. В. Пожежна безпека, як важлива складова безпеки персоналу.Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки // Матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. с. 169-171.

75. Сисоєнко Н.В. Сучасні вимоги гігієни та охорони праці до робочих місць,обладнаних персональними комп'ютерами // Тези доповідей / ЧДТУ, Черкаси, 2018 – с. 261-262

76. І.Ю. Штефан, Н.В. Сисоєнко Фізіолого-гігієнічна оцінка формування деяких аспектів способу життя сучасних школярів різного віку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених “Родзинка-2018” : матеріали ХХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених – Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2018. -- 560-563 с. 

77. Сисоєнко Н. В. Проблеми формування здоров’я та фізичного розвитку учнів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів // Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина ІІ): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29-30 жовтня 2019 року. -- Київ: МЦНіД, 2019. – 13-15 с.

78. Сисоєнко Н.В. Стан здоров’я учнів сучасних закладів загальної середньої освіти з різними рівнями навчального навантаження. / Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Педагогіка партнерства : стан, проблеми, перспективи» м. Житомир, -- 2020р.

79. Сисоєнко Н. В. Сучасні проблеми формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку // Електронний збірник матеріалів V-ї Міжнародної наукової конференції «Trends in science and practice of today», 19—22 жовтня 2021р.: Анкара, Туреччина -- 2021р. — с. 194-196

80. Сисоєнко Н. В. Особливості адаптації та формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку в нових умовах навчання // Електронний збірник матеріалів VІ-ї Міжнародної наукової конференції «MultidisciplinaryscientificnotesTheoryhistoryandpractice», 01-04 листопада 2022р. : Едмонтон, Канада --  2022р. – с.420-422

81.  Сисоєнко Н. В. Особливості адаптації учнів середнього шкільного віку в закладах середньої освіти з різним обсягом навчального навантаження // Електронний збірник матеріалів VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Global problems of improving scientific inventions», 31 жовтня – 03 листопада 2023 р., Копенгаген, Данія 2022р. — с. 420-423

 

 


 

Швайгер Іван Йосипович

Викладач

(торакальний хірург в КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»)

 


 

Шило Віталій Миколайович
Кандидат медичних наук, доцент
(завідувач урологічного відділення КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»)

Праці:

1.Обґрунтування раціональної тактики лікування та профілактики ускладнень у хворих після видалення каменів верхніх сечовивідних шляхів ендоскопічними методами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Шило Віталій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - К., 2012. - 20 с. : рис., табл.

Наукова періодика:

1. Обґрунтування застосування БАД "Проліт" при різних видах нефролітіазу / Д. В. Черненко, В. М. Шило, В. В. Черненко // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2011. - № 3-4. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kff_2011_3-4_13

2. Ефективність комплексного лікування хворих після видалення каменя сечоводу з використанням БАД "Проліт" / Д. В. Черненко, В. В. Черненко, В. М. Шило // Здоровье мужчины. - 2012. - № 4. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdmu_2012_4_29

3. Уретеролітіаз: особливості госпіталізації, ендоскопічних втручань, частоти та характеру ускладнень / В. М. Шило, Д. В. Черненко, В. В. Черненко // Україна. Здоров'я нації. - 2012. - № 2-3. - С. 284-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2012_2-3_54

4. Фактори ризику ускладнень після окремих ендоскопічних методів видалення каменя у хворих на уретеролітіаз / В. В. Черненко, В. М. Шило, Н. О. Сайдакова, Д. В. Черненко // Урологія. - 2012. - Т. 16, № 2. - С. 41-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2012_16_2_8

5. Ефективність сучасної емпіричної антибактеріальної терапії інфекції сечовивідних шляхів / С. О. Возіанов, Д. В. Коваль, В. М. Шило // Здоровье мужчины. - 2013. - № 3. - С. 151-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdmu_2013_3_34

6. Епідеміологія доброякісної гіперплазії передміхурової залози в Україні / Н. О. Сайдакова, В. П. Стусь, С. П. Дмитришин, А. А. Моаллім, В. М. Шило, Я. М. Мельничук, Г. Є. Кононова // Урологія. - 2018. - Т. 22, № 4. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2018_22_4_3

7. Загальна картина стану урологічної служби, основних показників діяльності, епідеміологічних процесів в Україні (2016–2017 роки) / Н. О. Сайдакова, О. В. Шуляк, С. П. Дмитришин, О. I. Яцина, В. М. Шило, Я. М. Мельничук, Г. Є. Кононова // Урологія. - 2018. - Т. 22, № 3. - С. 6-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2018_22_3_3
8. Сечокам’яна хвороба: стан та проблемні питання надання спеціалізованої допомоги населенню в м. Києві / Н. О. Сайдакова, О. В. Шуляк, В. М. Шило, С. П. Дмитришин, Г. Є. Кононова // Урологія. - 2018. - Т. 22, № 1. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2018_22_1_6

9. Хронічний пієлонефрит: динаміка розповсюдженості, показників надання спеціалізованої допомоги хворим у столиці та Україні / Н. О. Сайдакова, О. В. Шуляк, С. П. Дмитришин, В. М. Шило, Я. М. Мельничук, Г. Є. Кононова // Урологія. - 2018. - Т. 22, № 2. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2018_22_2_4

10. Рак нирки: особливості розповсюдженості та основних показників результативності спеціалізованої допомоги / Н. О. Сайдакова, В. М. Григоренко, А. П. Онищук, Г. Є. Кононова, В. I. Гродзінський, В. М. Шило // Urologiya. - 2020. - Т. 24, № 2. - С. 131-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urology_2020_24_2_6

11. Рак сечового міхура: особливості епідеміології та показників спеціалізованої допомоги хворим / Н. О. Сайдакова, О. І. Яцина, В. І. Гродзінський, В. П. Стусь, М. Ю. Поліон, В. М. Шило, Г. Є. Кононова // Медичні перспективи. - 2021. - Т. 26, № 2. - С. 173-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2021_26_2_27

Реферативна інформація

1. (2012) Обгрунтування раціональної тактики лікування та профілактики ускладнень у хворих після видалення каменів верхніх сечовивідних шляхів ендоскопічними методами

2. (2012) Уретеролітіаз: особливості госпіталізації, ендоскопічних втручань, частоти та характеру ускладнень

3. (2012) Фактори ризику ускладнень після окремих ендоскопічних методів видалення каменя у хворих на уретеролітіаз

4. (2013) Ефективність сучасної емпіричної антибактеріальної терапії інфекції сечовивідних шляхів

 

Малик Роман Васильович

Кандидат медичних наук, ортопед, травматолог

Наукові публікації

1. Барков О.О. Малик Р.В., Карпінська О.Д.  Дослідження навантаження тіла хребця LIV за динамічної симуляції рухів у поперековому відділі хребта на скелетно-м’язових моделях після виконання заднього бісегментарного спондилодезу  // Ортопедія, травматологія і протезуванння.  2023.  № 3. С. 13-18.

2. Барков О.О. Малик Р.В., Карпінська О.Д. Дослідження навантаження у крижово-клубовому зчленуванні при динамічній симуляції рухів у поперековому відділі хребта на скелетно-м’язових моделях після виконання заднього бісегментарного спондилодезу // Травма. 2023; 24(2):54-59.

3. Вирва О.Є., Головіна Я.О., Малик Р.В. Хірургічне лікування періацетабулярних пухлинних дефектів кісток таза // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2023. — № 1 — с. 25—33