МИ ДОПОМОЖЕМО:

 • НАЛАГОДИТИ СТОСУНКИ
 • ПОДОЛАТИ ДИСКОМФОРТ
 • ВІДЧУТИ ПСИХОЛОГІЧНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ
 • РЕАЛІЗУВАТИ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 • ЗМІЦНИТИ  ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

 

 

СІДЕНКО

Юлія Олександрівна

кандидат психологічних наук, 

викладач Психологічного факультету

Тел.: 33 - 25 - 16

093 - 934 - 89 - 05

skinka
1k2
1k

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЧНУ РЕАЛІЗУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

 • Сприяння повноцінному розвитку особистості студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.
 • Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.
  • Здійснення діагностичних, психокорекційних, консультаційних, просвітницьких та соціолого-аналітичних функцій, що сприяють:
   • моніторингу особистісного та інтелектуального розвитку студентів;
   • створенню умов для мотивації до навчальної діяльності, самовиховання, саморозвитку молоді;
   • забезпеченню індивідуального, диференційованого підходу до студентів на основі психолого-педагогічного вивчення;
   • профілактиці та псикорекції відхилень в особистісному розвитку студента;
   • охороні психічного здоров’я студентів, викладачів.
  • Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психічного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей.
  • Створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяння виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
 • Профілактика і психокорекція негативних емоційних станів студентів.
 • Психологічне забезпечення розвитку особистості, збереження психічного здоров’я студентів та працівників університету, сприяння їхньому особистісному росту, покращення особистісної та професійної реалізації.