bgb
 
 
 
 
 

Рішенням Вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під. керівництвом ректора університету Черевка Олександра Володимировича від 17 квітня 2018 року (протокол № 6) було створено кафедру фундаментальної медицини і започатковано процес щодо підготовки лікарів за спеціальністю «Медицина».

Нині на базі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького функціонує навчально-науковий центр «Медичний інститут Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» (Протокол № 5 вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 7 лютого 2019 року).

У розпорядженні навчально-науковий центру перебувають навчальні приміщення, оснащені комп’ютерною технікою і сучасним навчальним обладнанням. Лабораторні і практичні заняття відбуваються на базі навчально-наукових інститутів природничих наук, фізичної культури, спорту та здоров’я, навчальної лабораторії медичної і фізичної реабілітації санаторію-профілакторію «Едем» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, та клінічних відділень лікувальних приватних і комунальних закладів, зокрема Клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради, Черкаської обласної лікарні, Черкаського обласного кардіологічного центру, Черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру Черкаської обласної ради, медичного центру «Андромеда+» та низкою міських закладів охорони здоров’я.

Витяг з протоколу № 6 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 17 квітня 2018 року

Витяг з протоколу № 5 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 7 лютого 2019 року

У 2018 році кафедру фундаментальної медицини очолив професор, доктор медичних наук Руденко Сергій Антонович, науковими інтересами якого є вивчення медико – психолого – соціальних особливостей здоров’я, механізмів формування преморбідних станів та тригерів реалізації неінфекційних хронічних захворювань, профілактичних систем у медицині та створення автоматизованих систем комплексного супроводу гармонійного розвиту. Кадровий склад кафедри складається з кандидатів та докторів медичних, біологічних наук, доцентів та професорів.

У 2021 році кафедру очолив Почечуєв Анатолій Михайлович – кандидат медичних наук, ангіорентгенхірург, лікар з великим виробничим стажем роботи у лікувальних закладах Черкащини.

З листопада 2021 року очільником кафедри стала Рибалко Алевтина Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент. Наукова діяльність охоплює такі галузі як патологічна фізіологія, реабілітація, офтальмологія, ортокератологія. За цей період кадровий склад підрозділу значно розширився, як і кількість закладів, з якими були заключені договори та меморандуми про співпрацю в науковій, навчальній та клінічній діяльності.

Створено матеріально-технічну базу, яка дає змогу проводити лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів спеціальності «Медицина» на рівні, що відповідає чинним вимогам МОЗ України та міжнародним стандартам. Заняття з дисциплін, що передбачені навчальною програмою на кафедрі проводяться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки. Існує достатня кількість наочних матеріалів: анатомо-морфологічних та гістологічних препаратів, штучних макетів органів, тренажерів та обладнання для симуляційного відпрацювання хірургічних та реанімаційних навичок. Лабораторії для забезпечення навчального процесу функціонують із дотриманням відповідних вимог та відповідають сучасним стандартам.

Гарантовано забезпечення викладання обов’язкових навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм підготовки. Проведено всі необхідні процедури щодо забезпечення вимог якісного процесу підготовки сучасного лікаря.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • освітня діяльність, яка спрямована на реалізацію програм вищої професійної освіти і на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців
  • наукова діяльність, яка включає в себе організацію і проведення наукових досліджень відповідно до профілю кафедри в рамках міжнародних, вітчизняних або університетських науково-дослідних програм або проектів;
  • інноваційна діяльність включає в себе виконання робіт або надання послуг зі створення, освоєння або практичного застосування нових або вдосконалених освітніх технологій, наукових досягнень в галузі охорони здоров'я;
  • основні напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, охорони здоров'я та освіти України;
  • викладачі кафедри фундаментальної медицини вже сьогодні беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конгресах, симпозіумах та конференціях, що дає можливість студентам навчатись за найсучаснішими методиками та клінічними протоколами

Кафедра починає діяльність з набору студентів у 2020 році.

Ліцензований обсяг для вступної кампанії 2024 року:

  • вступ на 1 курс – 30 осіб
  • вступ на 2 курс – 20 осіб

Випускники кафедри фундаментальної медицини отримають сучасний, конкурентноспроможний рівень фахової підготовки, та сприяння у забезпеченні працевлаштування в Україні та за її межами.

На сьогодні освітня діяльність на кафедрі здійснюється за напрямком освітньої програми у межах спеціальності 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Денна форма навчання:

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітня програма – «Медицина»

Освітня кваліфікація – «Магістр»

професійна кваліфікація – 222.1 Лікар

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "МЕДИЦИНА"