Збірник наукових праць «Український селянин»  включено до European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS)

ERIH PLUS — реферативна база гуманітарних та соціальних наук, яка є найбільшою в світі платформою з публікації і відстеження робіт в соціальних і гуманітарних сферах. Для успішної індексації у базі ERIH PLUS, журнал повинен відповідати семи критеріям якості. 

Журнали, індексовані в базі ERIH PLUS, відповідають європейським вимогам до наукових публікацій. Включення видання до ERIH PLUS дозволяє дослідникам усього світу користуватися науковими матеріалами, опублікованими в журналі, підвищує цитованість авторів журналу в наукових працях вчених різних країн.

Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії