Онлайн-засідання Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбулося 11 січня. Під час заходу було розглянуто результати перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів освіти (ОС Магістр) у сервісі «Unicheck Україна» на наявність текстових збігів.

Члени Комісії (представники від інститутів і факультетів) підготували звіти, попередньо отримавши інформацію про результати перевірки від відповідальних осіб за перевірку текстів на академічний плагіат від кожної кафедри.

Комісією було зазначено про суттєве зменшення текстових запозичень у випускових роботах з огляду на впровадження низки заходів щодо запобігання академічному плагіату та популяризації принципів академічної доброчесності у вищому навчальному закладі.

У засіданні брала участь начальник навчально-методичного відділу, доцент Людмила Смалиус, яка представила на обговорення Комісії проєкт «Положення про порядок перевірки кваліфікаційних робіт, наукових текстів на наявність текстових збігів у ЧНУ імені Богдана Хмельницького».

Шляхом голосування члени Комісії ухвалили рішення рекомендувати вченій раді ЧНУ ім. Б. Хмельницького схвалити дане «Положення» та ввести його в дію.