8 червня відзначає свій ювілейний день народження докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Олександрівна Кібальник (Булига).

Вона народилася 1969 року в м. Золотоноша, зростала в інтелігентній родині (батько Олександр Юхимович — інженер, мати Валентина Терентіївна — педагогиня). Після закінчення із Золотою медаллю міської школи № 6 здобула вищу освіту на економічному факультеті Київського державного (нині національного) університету ім. Т. Шевченка (1991 рік, диплом із відзнакою). І ось уже 30 літ (від 1994 року) працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького (тоді — педагогічному інституті, державному університеті), у стінах якого пройшла шлях від асистентки до професорки, декана факультету, завідувачки кафедри.

У 2000 році закінчила денне відділення аспірантури при КНУ ім. Т. Шевченка й наступного року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (вчене звання доцента отримала в 2004 році). Від 2004 до 2008 року обіймала посаду декана економічного факультету, забезпечила акредитацію та ліцензування низки нових освітніх програм, очолювала кафедру міжнародної економіки (2007 — 2011 роки).

«Невпинно йти вперед, ні на мить не зупинятися у фахово-науковому вдосконаленні!» — таким є життєве кредо Любові Кібальник. Вона постійно брала участь у наукових семінарах, методичних тренінгах, конференціях, нарощувала власний дослідницький ресурс. Після завершення навчання в докторантурі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка у 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз». У 2020 році з огляду на вагомий внесок Любові Кібальник у розвиток економічної науки й освіти їй було присвоєно вчене звання професорки.

Від 2016 року й дотепер завідує кафедрою моделювання економіки і бізнесу, є гарантом освітньої програми «Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня. Вона викладає студентам важливі освітні компоненти теоретичного й прикладного спрямування, зокрема, «Методологія і організація наукових досліджень», «Дослідження світових соціально-економічних систем», «Університетська економічна освіта» та ін.

У колі наукових інтересів професорки — проблеми трансформації геоекономічного простору, глобальних зрушень у виробництві, впливу світових фінансових криз на асиметрію світового господарства, соціально-економічних наслідків глобальних метаморфоз та механізмів їхнього регулювання, моделювання фінансових і економічних процесів тощо. За результатами її досліджень побачили світ понад 200 праць наукового та навчально-методичного характеру : індивідуальна монографія, розділи в 10 колективних монографіях, 18 навчальних і навчально-методичних посібників й близько 185 статей, переважна більшість яких опублікована у високорейтингових фахових часописах. Основні теоретичні й практичні положення її наукових пошуків обговорювалися на понад 80 наукових форумах міжнародного й всеукраїнського рівнів (в тому числі — в Литві, Румунії, Польщі), при цьому 18 із них було організовано за ініціативи Любові Кібальник. Вона є членкинею редакційних колегій фахових видань категорії «В» Хмельницького національного університету та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також збірника статей SHS Web of Conferences The International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (2019, 2021).

Любов Олександрівна дбає про підготовку наукової зміни: входить до складу спеціалізованої вченої ради при ЧНУ ім. Б. Хмельницького із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії й доктора наук у галузі економіки. Очолювала журі обласного етапу учнівського конкурсу-захисту робіт у системі МАН. У 2022 році вона була призначена на надзвичайно відповідальну й провідну посаду вченого секретаря університету, яка фокусує в собі практично всі організаційні аспекти освітньо-наукової діяльності закладу вищої освіти.

З дитинства захоплюється народними танцями, була активною учасницею різних хореографічних колективів, в тому числі упродовж понад 10 років — легендарного танцювального ансамблю нашого університету «Черкащанка».

Плідна освітньо-організаторська й науково-дослідна діяльність. Любові Кібальник дістала гідне пошанування. Вона нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2005), «Василь Сухомлинський» (2011), «За наукові та освітні досягнення» (2021), Почесною грамотою МОН (2004), чотирма почесними грамотами університету та іншими відзнаками.

Любов Кібальник щаслива в родинному житті, разом зі своїм чоловіком Володимиром Миколайовичем - військовиком, полковником - зростила двох синів. Старший Роман обіймає відповідальну посаду випускового редактора Національного каналу новин, а молодший, Антон пішов стопами своєї матері й здобуває вищу економічну освіту в університеті польського міста Торунь.

Життєві успіхи Любові Олександрівни є закономірним результатом її цілеспрямованості, працездатності, самовідданості, відповідальності за доручену справу, дослідницького таланту, педагогічної майстерності, організаторського хисту, вміння працювати в команді. Ювілярка перебуває в зеніті свого життєвого розкрилля й сповнена нових творчих задумів і проєктів. Тож нехай усе збувається, що задумалося! З роси й води!

Григорій Голиш, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, доцент