Викладачі кафедри дошкільної освіти ЧНУ ім. Б. Хмельницького взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Інноваційна стратегія Базового компонента дошкільної освіти (2021) — нова якість вищої освіти».

 Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційна стратегія Базового компонента дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти» провели Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет педагогіки та психології, кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти 18 січня. До участі в заході долучилися й викладачі, аспіранти кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Метою заходу було об’єднання зусиль науковців, стейкхолдерів та практиків України щодо розповсюдження та впровадження оновленого стандарту дошкільної освіти; удосконалення, гармонізація освітніх програм та професійної підготовки майбутніх вихователів відповідно до потреб сьогодення у педагогічному закладі вищої освіти; зміцнення основ репутаційного капіталу педагогічних університетів, поруч з новою культурою якості та доброчесності.

Розробниками оновленого Базового компонента дошкільної освіти (затверджений у 2021 році) було представлено нові складники Стандарту дошкільної освіти; розглянуто вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку; охарактеризовано ключові компетентності дошкільника відповідно до освітніх ліній; представлено можливості в реалізації наступності між різними видами діяльності за освітніми напрямами в дошкільній та початковій освіті.

Кафедра дошкільної освіти