У межах реалізації проєкту внутрішньої академічної мобільності та на основі підписаного договору кафедра німецької філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького співпрацює у другому навчальному семестрі з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.

Здобувачі освіти ОП «Німецька мова і література в закладах освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у дистанційному форматі відвідують на кафедрі німецької філології курс «Науково-педагогічна комунікація іноземною мовою» (викладачка курсу – канд. філол. наук., доц., завідувачка кафедри німецької філології Леся Овсієнко). Водночас студенти 3 курсу німецького відділення ОП «Мова і література (німецька, англійська)» ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відвідують курс "Практика усного та письмового мовлення» у дистанційному форматі на кафедрі німецької філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (викладачка курсу, представниця Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Керстін Далльо).

Студенти та викладачі позитивно оцінюються новий досвід і сподіваються на подальшу плідну співпрацю.

Кафедра німецької філології