Василь Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук України, Президент Товариства «Знання» України, Міністр освіти і науки України (2000-2005 рр.), заступник голови Наглядової ради ЧНУ ім. Б. Хмельницького адресує свої вітання: 

«Безсумнівний авторитет провідного вишу Черкащини — результат багаторічної цілеспрямованої діяльності професорсько-викладацького колективу закладу із розширення спектру спеціальностей майбутніх фахівців, нарощування науково-дослідницького потенціалу, збільшення впливу університетської освіти на розвитку регіону», — зазначає Василь Григорович. 

Читайте повний текст вітання: