Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького:

1) Завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, професора – 1 посада(1,0 ставка).

2) Завідувача кафедри слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання, доцента – 1 посада (1,0 ставка).

3) Професора кафедри:

- освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи – 3 посади (2,25 ставки);

- початкової освіти – 1 посада (1,0 ставка);

- слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання – 1 посада (0,75 ставки);

- англійської філології та методики навчання англійської мови – 1 посада (1,0 ставка);

- менеджменту та державної служби – 2 посади (2,0 ставки);

- туризму і готельно-ресторанної справи – 1 посада (0,8 ставки);

- археології та спеціальних галузей історичної науки – 1 посада (1,0 ставка);

- історії України – 1 посада (1,0 ставка);

- української літератури та компаративістики – 2 посади (1,3 ставки);

- українського мовознавства і прикладної лінгвістики - 1 посада (0,5 ставки);

- фізики – 2 посади (1,25 ставки);

- математики та методики навчання математики – 1 посада (0,55 ставки);

- автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 3 посади (2,5 ставки);

- хімії та наноматеріалознавства – 1 посада (0,55 ставки);

- біології, екології та агротехнологій – 1 посада (1,0 ставка).

Загальні умови участі в конкурсі: наявність вищої освіти, наукового ступеня та/або вченого звання за профілем кафедри та/або освітньої програми, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації не менше 5 років, відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, підвищення кваліфікації за останні 5 років тощо. З іншими умовами можна ознайомитися у відділу кадрів університету - каб. 108 навчального корпусу № 1.

Строк подання заяв – 30 днів з дня, наступного за днем розміщення оголошення на сайті університету, а саме з 27.02.2024 по 27.03.2024 року включно.

Перелік документів, які подаються: заява на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, список опублікованих наукових праць, винаходів, публікацій, звіт за час роботи на посаді за останнім трудовим договором.

Працівники університету для участі в конкурсі подають оновлений список наукових праць, публікацій за 2022-2023 роки.

Документи подавати до відділу кадрів за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, каб. 108. Детальна інформація у відділі кадрів університету. Довідки за телефоном 098 887 72 09.

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) розміщений на сайті університету.

Відділ кадрів університету