6–7 квітня 2023 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на базі ННІ інформаційних та освітніх технологій була проведена Х Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО—2023).

У цьогорічній конференції ПМО–2023 взяли участь близько 170 зарубіжних та українських провідних науковців, молодих учених, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-практиків. Співорганізаторами конференції стали: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут педагогіки НАПН України, Український державний університет імені М. П. Драгоманова, Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура Абовяна (Вірменія), Пловдивський університет «Паісій Хілендарські» (Болгарія), Ризький технічний університет (Латвія), Каунаський технологічний університет (Литва), Факультет імені Апацаі Чере Яноша університету Західної Угорщини, Університет Ганса Сельє (Словаччина).

З року в рік у фокусі уваги учасників зібрання постають не лише проблеми, а й перспективи реформування математичної освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Жодна з освітніх ланок не залишилася поза увагою учасників цьогорічного зібрання. Зацікавлено й натхненно відбулося обговорення прикладів і перспектив формування початкових математичних уявлень у дошкільників, зокрема й засобами доповненої реальності, проблем і перспектив реалізації концепції НУШ у початковій і базовій школі, шляхів модернізації навчання дисциплін природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного й інтегративного підходу в старшій профільній школі, у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Велика увага була приділена міжпредметним зв’язкам та STEM-освіті, проблематиці ІКТ у навчанні цих дисциплін. У ході жвавих обговорень, дискусій відбувся обмін думками щодо шляхів удосконалення математичної та методичної підготовки майбутнього вчителя математики, фізики, інформатики, підвищення кваліфікації працюючих учителів математики. Учасники конференції з великою зацікавленістю ознайомилися із зарубіжним досвідом реформування й функціонування системи математичної освіти, зокрема у Вірменії та Латвії, у Польщі та Чеській і Словацькій республіках, в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Обговорення теоретичних питань у галузі дидактики математики, вивчення цінного передового вітчизняного і зарубіжного досвіду визначають шляхи розвитку дидактики математики задля підвищення якості математичної підготовки молоді в Україні та забезпечення зацікавленого вивчення здобувачами освіти природничо-математичних дисциплін.

З матеріалами конференції ПМО-2023 та відеозаписами пленарного й секційних засідань можна ознайомитися на сайті конференції.
Відеозапис пленарного засідання:
ч. 1 https://youtu.be/ekc2HcmmqQE
ч. 2 https://youtu.be/pbE3PzmElb0
ч. 3 https://youtu.be/JYnb_5EB9pM

Починаючи з 2005 року, упродовж десятиліть конференція збирає небайдужих зарубіжних та українських провідних науковців, молодих учених, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-практиків, зацікавлених у розв’язуванні актуальних проблем математичної освітньої галузі України. Поруч із викладачами кафедри математики і методики навчання математики, очолюваних Ніною Тарасенковою, біля витоків конференції стояли такі видатні постаті у галузі дидактики математики, як Зінаїда Слєпкань, Григорій Бевз і Валентина Бевз, Тамара Хмара, Михайло Бурда.

ННІ інформаційних та освітніх технологій