Відбувається акредитаційна експертиза з напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*» на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Комісію очолює завідувач кафедри образотворчого, декоративного мистецтва та реставрації Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат мистецтвознавства, професор Богдан Бойчук. Членом комісії є доцент кафедри образотворчого мистецтва Одеської державної академії будівництва та архітектури, кандидат педагогічних наук Микола Резніченко.  

Керівництвом навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва були створені всі необхідні умови для роботи експертної комісії. Микола Резніченко звернув особливу увагу на те, що на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва викладають висококваліфіковані фахівці, а навчальні плани адаптуються до системи вищої освіти провідних країн світу та України.

Також члени експертної комісії відвідали бібліотеку університету та оглянули аудиторії, навчальні лабораторії навчально-наукового інституту.

Після офіційних зустрічей експерти працювали з матеріалами акредитаційної справи.

Висновок комісії одностайний: у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького витримані всі вимоги щодо акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 6.020205 «Образотворче мистецтво*».

 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва