Професорка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Світлана Жаботинська стажувалася в університеті Тарту (Естонія) у межах Еразмус — Програми міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у різних сферах, зокрема, і в освіті.

Науковці ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького є учасником одного з найбільших українських проєктів за програмою Еразмус+ КА2. У ньому беруть участь 10 українських партнерів (університетів і організацій) та три зарубіжні університети.

Проєкт «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (2019-2023), виконуваний під егідою університету Тарту, спрямовано на оновлення освітньо-професійних програм, розроблення нових навчальних курсів, осучаснення курсів, які викладаються, та впровадження багатомовної освіти в Україні з підвищенням ролі англійської як мови викладання навчальних дисциплін.

Із 5 по 15 липня в університеті Тарту для українських учасників проєкту, які працюють над розробленням нового англомовного навчального курсу з антрополінгвістики «Мова, культура, суспільство», було організовано стажування у межах щорічної літньої школи тартуського університету «Юрій Лотман і семіотика культури: сучасні практики». Від ЧНУ імені Богдана Хмельницького участь у стажуванні брала докторка філологічних наук, професорка Світлана Жаботинська.

Заняття літньої школи проводилися викладачами і науковцями університету Тарту, які є спеціалістами в галузі семіотики (науки про знаки і знакові системи). Зміст занять включав ознайомлення слухачів із відомою у світі тартуською семіотичною школою Юрія Лотмана, доробок якої має практичне значення для багатьох соціальних царин: від ідеологічного впливу — до організації фізичного і культурного простору існування спільноти. Практичне застосування теорії було у центрі уваги семінарських занять, на яких слухачі представляли свої роботи. У них узагальнювалися враження від організованої університетом широкої культурної програми ознайомлення з Тарту, а також пропонувалися проєкти культурної кооперації України і Естонії — країни, яка всіляко підтримує Україну в її боротьбі з російським агресором.

Під час навчання в літній школі українські учасники програми Еразмус працювали над написанням посібника для курсу «Мова, культура, суспільство», який має бути закінчений до початку нового навчального року.

ННІ іноземних мов