Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» відвідали з навчальною метою компанію ТОВ «ТЕХНОІМПЕКС».

Під час екскурсії студенти ознайомилися з основними напрямками діяльності компанії, її технічним обладнанням та процесами виробництва. Працівники компанії познайомили з основними технологічними процесами виготовлення систем автоматики, зокрема, проєктування систем в цілому, розробка вбудованих систем керування, процеси пайки. Важливим був досвід з основ роботи з замовниками, оскільки кожний об’єкт автоматизації передбачає розв'язання нетривіальних задач.

Крім того, студенти отримали можливість побачити реальні приклади використання теоретичних знань, які вони отримують під час навчання, в практичній діяльності компанії.

Знайомство з компанією ТОВ «ТЕХНОІМПЕКС» під час екскурсії стала важливою складовою навчального процесу студентів, дозволила поглибити їхні теоретичні знання та отримати цінний досвід для майбутньої професійної діяльності.

Віталій Дідук, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій