Черкащину та історію її населення вкотре презентували історики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Йдеться про масштабний проект історії Черкаського регіону через усі доісторичні й історично вікопомні епохи, який за чотири роки спромоглися реалізувати у 700-сторінкове видання 10 авторів.

Один із його редакторів, професор Віталій Масненко (співредактором є професор Володимир Поліщук) підкреслив, що книга «Черкащина: історія краю та його людності» є з багатьох поглядів інноваційною. Але передовсім ця науково-популярна колективна монографія відійшла від краєзнавчого погляду на користь історичної регіоналістики. Тобто Черкащина розглядається авторами не як «річ у собі», а як складова значно ширших історичних процесів усієї України та геополітичного простору Центрально-Східної Європи.

Власне, перші сторінки книги (автор — Михайло Сиволап) і розглядають Черкаський край у розрізі ще геології, палеонтології та археології. Це, до речі, вигідно вирізняє монографію з-поміж інших видань, де опис краю починається в ліпшому разі з появи «викопних людей» або і зовсім — зі слов’янської історії.

Минувшині Черкащини в добу Середньовіччя і Раннього Модерну присвячені розділи Юрія Михайлюка та Костянтина Івангородського, де головний акцент зроблено на показі життя місцевої людності в умовах Великого Кордону між Заходом та Сходом, християнською та іншими цивілізаціями тощо. Доба Руїни оприявнена багаторічними науковими пошуками Віталія Масненка. Це ще один історичний період, який дуже рідко пов’язує з Черкащиною загальноукраїнська дидактика.

Класичному Модерну та революції 1917-1921 років присвячені розділи Юрія Присяжнюка та Сергія Шамари. Тут автори намагалися відійти від імперськості, києвоцентричності і навіть «холоднояроцентричності» викладу, а показати всю палітру життєдіяльності окремих людей, соціальних та етнічних спільнот в умовах «довгого ХІХ століття» та його націотворчих наслідків. Черкащину 1920-1930-х років презентують розділи покійних уже, на превеликий жаль, Миколи Щербини та Степана Горошка.

Перебіг трагічних подій Другої світової війни висвітлено у розділі авторства Віталія Масненка та Олексія Компанійця. До речі, Олексій наймолодший представник авторського колективу. На час написання книги був ще студентом ННІ історії і філософії, наразі є аспірантом. Повоєнна історія Черкаського краю відображена у тексті Юрія Присяжнюка та Сергія Шамари. Внесок черкащан у розбудову незалежної Української держави висвітлив Степан Горошко. А буремні революційні та постреволюційні 2004-2016 роки ретроспективно відстежили Віталій Масненко та Володимир Поліщук.

Інформація про видання була з цікавістю сприйнята колегами та студентами. Під час обговорення з’ясувалося, що міждисциплінарний підхід до історії Черкащини викликав інтерес не тільки у представників гуманітарної галузі, а й у фахівців точних і природничих наук.

Книга «Черкащина: історія краю та його людності» повторно подана на присудження Обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича.

 

 

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії