Відсьогодні розпочинається активна фаза цьогорічної вступної кампанії. Вступники отримали можливість подавати заяви на вступ до омріяних вишів. Видання ОСВІТА.UA нагадує вступникам алгоритм їхніх дій.

Цьогоріч вступники мають право подати до 20 заяв за всіма формами навчання.

Вступ у 2023 році відбувається дистанційно, й у вступників виникає багато питань щодо перебігу вступної кампанії.

Пропонуємо ще раз переглянути алгоритм дій абітурієнта від моменту подання заяв до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування.

Подання заяви

Подання заяв від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

Цьогоріч вступники можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджет) на відкриті та закриті (фіксовані)  конкурсні пропозиції, та до 15 заяв на небюджетні  конкурсні пропозиції (контракт).

Під час конкурсного відбору на навчання на бюджетні місця застосовується пріоритетність

Це значить, що при поданні заяв кожній з 5 заяв на бюджет вступник надає пріоритетність від 1 (найбільш бажаний варіант вишу та спеціальності для вступу) до 5 (найменш бажаний варіант.

Саме за обраною вступником пріоритетністю визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена після подання заяви.

Також у цей же період відбуваються медичні огляди  та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями. Цьогоріч вони триватимуть до 30 липня.

Формування рейтингових списків

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання здійснюється не пізніше 05 серпня.

Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди  або творчого конкурсу;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-2;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за алфавітом.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах, впорядковується таким чином:

  • за конкурсним балом — від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмета з меншим номером - від більшого до меншого;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів — перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Відповідно, при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях — більш високі оцінки з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі — результати розгляду мотиваційних листів.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 08 серпня.

Коригування рейтингового списку

Рейтинговий список  абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю буде автоматично скоригований відповідно до зазначених абітурієнтами пріоритетів згідно з алгоритмом.

Рекомендованими для зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі сформованого рейтингу потраплять на бюджетні місця у будь-якому навчальному закладі за будь-якою спеціальністю.

При цьому рекомендація про зарахування буде надаватися вступнику за найвищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому випадку будуть автоматично анулюватися, що дозволить звільнити списки рекомендованих і надасть можливість автоматично потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

Такі автоматичні коригування проводитимуться, доки в них буде необхідність, при цьому в абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків уперше потраплятимуть на бюджетні місця, також будуть скасовуватися заяви з нижчими пріоритетами.

Якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більшим пріоритетом і може потрапити на бюджетну форму навчання на більш пріоритетну для себе спеціальність у випадку автоматичного звільнення місця. У такому випадку його заява з меншим пріоритетом також буде анульована, що автоматично надасть можливість потрапити в «бюджетний список» іншому за списком абітурієнту.

Такі коригування рейтингових списків проводяться автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені і кожному з абітурієнтів (які матимуть найвищі рейтингові бали) не буде запропоновано тільки одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований для зарахування на бюджетне місце на спеціальність за 3-м пріоритетом, то всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані. При цьому, при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнт може бути рекомендований на навчання за спеціальністю з вищим, 2-м пріоритетом, оскільки зі списків також будуть виключатися заяви інших абітурієнтів з нижчими для них пріоритетами. У такому випадку заява цього абітурієнта з 3-м пріоритетом також буде анульована, оскільки в процесі коригування списків він потрапить на місце державного замовлення в 2-му для себе пріоритеті. Отже, абітурієнт матиме вибір: вступити на бюджет за 2 пріоритетом, або подавати документи на контракт за 1, 3, 4 або 5 пріоритетом, оскільки право вступу на бюджет за пріоритетами 1, 3, 4 або 5 в такому випадку втрачається.

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому автоматично пропонується на вибір надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим у межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

Публікація рейтингового списку та зарахування на навчання

Після зазначеного автоматичного коригування сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю в закладах вищої освіти, який має бути оприлюднений на сайті Вступ.ОСВІТА.UA не пізніше 5 серпня 2023 року.

Таким чином, 5 серпня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п’яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих закладах вищої освіти, де вони рекомендовані до зарахування.

Абітурієнти, які з будь-яких причин до 18:00 години 8 серпня не виконають вимоги до зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) на бюджет у поточному році. При цьому вони зберігатимуть право вступу за контрактною формою навчання на будь-яку зі спеціальностей, на яку вони подавали заяву.

Рекомендація на бюджет для вступника, який не виконав вимог для зарахування за державним замовленням (не подав оригінали документів у визначені строки) анулюється, а його місце надається іншому вступнику за правилами переведення на вакантні місця держзамовлення.

Зарахування вступників на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня 2023 року.

Зарахування на контракт


Після зарахування абітурієнтів на бюджет розпочинається зарахування на контракт, що відбуватиметься на підставі або національного мультипредметного тесту, або творчого конкурсу в закладі вищої освіти, або на підставі розгляду мотиваційних листів чи індивідуальної співбесіди залежно від спеціальності та в межах ліцензійного обсягу спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня 2023 року.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають за контрактом на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 9 серпня 2023 року.

Зарахування на навчання вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за контрактом відбувається не пізніше 30 серпня 2023 року.

Складено відповідно до положень Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Джерело: ОСВІТА.UA 

 

Нагадаємо: 

Додаткову інформацію щодо вступу до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького отримаєте у працівників приймальної комісії за телефонами: 

(067) 83 09 612(063) 80 32 971

Дивіться також сайт