Завершився 16-й навчальний рік у заочних математичних студіях для школярів «Я і моя математика» Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Організатор — кафедра математики та методики навчання математики ЧНУ.

Починаючи з 2005 року, студії працюють для учнів 5-11 класів.

Мають на меті удосконалення математичної освіти школярів, розширення форм і часових меж математичної діяльності учнів на шкільному рівні, сприяння особистісному становленню й розвиткові учнів.

За навчальний рік у Студіях учні виконують п’ять Комплексних контрольних завдань за навчальним матеріалом курсу математики відповідного класу.

Кожне таке завдання містить 4 розділи: «Повторюю», «Тренуюся», «Перевіряю інших», «Перевіряю себе». Зміст завдань спрямовано на відтворення, реконструювання та комплексне застосування набутих знань, навичок і вмінь у нових, незвичних умовах.

Студії передбачають дві форми участі — індивідуальний учасник і група «Дует». Кожному індивідуальному учаснику і кожній групі «Дует» присвоюється шифр, який повідомляється учням під час реєстрації.

Проміжні та підсумкові результати оприлюднюються на сайті Студій. Конфіденційність інформації щодо персональних даних учасників гарантується.

У 2020-2021 навчальному році в роботі Студій взяли участь учні з різних куточків України.

Найкращі результати показали 10 індивідуальних учасників і 8 груп «Дует».

Підсумки роботи Студій презентовано на сайті Студій.

Організатори конкурсу вітають учасників і пишаються студійцями і їхніми наставниками!

ННІ ІНФОТЕХ