Навчально-науковий інститут економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького представив презентацію для абітурієнтів у межах вступної кампанії 2020 року.

У цьому інституті готують лідерів сучасного глобалізованого бізнес-середовища, топ-менеджерів, керівників філій транснаціональних корпорацій, експертів та консультантів із зовнішньоекономічних питань, радників у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах. Активізація зовнішньоекономічних зв'язків України та її прагнення інтегруватися у світовий економічний простір потребують економістів-міжнародників, які не лише мають теоретичні знання у сфері міжнародних економічних відносин, митно-тарифного регулювання, інвестиційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а й практичні навички прогнозування розвитку світового ринкового середовища, посилення конкурентних позицій на світових ринках товарів та послуг, ведення міжнародних переговорів, укладення та супроводження зовнішньоекономічних контрактів. 

Тут також випускають висококваліфікованих фахівців у галузі права, готових до розв’язання складних спеціалізованих завдань із розумінням природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Готують політологів — фахівців у сфері політики, політичного аналізу, прогнозування та політичних технологій.

Навчають за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», «Туризм». Ці спеціальності — серед найзатребуваніших в інституті та в університеті. Адже це перспектива на сучасному етапі розвитку економіки.

Публічне управління та адміністрування — не менш перспективна сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань роботи державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Про ці та інші спеціальності, які можна отримати в ННІ економіки і права — у презентації за посиланням.

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького