Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького гостинно приймав учасників VIII Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019).

Основним завдання конференції визначено стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі теорії і методики навчання математики, визначення найбільш перспективних напрямів удосконалення процесу математичної підготовки молоді в різних ланках освіти, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних контактів між науковцями, навчальними закладами і науковими установами Білорусі, Болгарії, Вірменії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, України та інших країн.

Конференція «Проблеми математичної освіти» має багаторічну історію, адже зустрічі математиків-освітян були започатковані ще в 2005 році викладачами кафедри математики та методики навчання математики на чолі з доктором педагогічних наук, професором Ніною Тарасенковою. Вже традиційно вони відбуваються раз на два роки. У 2005 і 2007 роках зібрання мало статус Всеукраїнської науково-методичної конференції. Статус міжнародної конференція «Проблеми математичної освіти» набула в 2009 році, коли до її співорганізаторів долучилися Білоруський державний університет (Білорусь) і Пловдивський університет «Паісій Хілендарські» (Болгарія).

Нині співорганізаторами конференції є Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Білоруський державний університет (Білорусь), Могильовський державний університет імені А. О. Кулєшова (Білорусь), Пловдивський університет «Паісій Хілендарські» (Болгарія), Ризький технологічний університет (Латвія), Факультет імені Апацаі Чере Яноша університету Західної Угорщини, Університет Ганса Сельє (Словаччина).

Основними тематичними напрямами роботи цьогорічної конференції було визначено:

— перспективи реформування математичної освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

— організація навчання математики в початковій ланці НУШ;

— проблеми модернізації математичної освіти у закладах вищої освіти;

— удосконалення математичної та методичної підготовки майбутнього вчителя математики, фізики, інформатики;

— розробка та застосування ІКТ у навчанні дисциплін природничо-математичного циклу;

— міжпредметні зв’язки та STEM-освіта;

— підвищення кваліфікації працюючих учителів математики;

— зарубіжний досвід навчання природничо-математичних дисциплін у різних ланках освіти

У 2019 році до роботи конференції долучилося 167 осіб, у тому числі 9 представників з інших країн. Серед учасників 145 осіб представляли заклади вищої освіти, 5 — науково-дослідні установи, 4 — установи післядипломної освіти, 13 учасників — учителі-практики. На увагу заслуговує географія учасників зібрання. Загалом на конференцію прибули 45 учасників з інших міст України.

Почесним зарубіжним гостем конференції ПМО стала декан факультету математики та природничих наук Каунаського технологічного університету (Литва), доктор Броне Наркевичиєне. Вона представила доповідь, присвячену питанням організації математичної підготовки обдарованих школярів та студентів.

Також, серед учасників були провідні фахівці України в галузі теорії та методики навчання математики і фізики, доктори педагогічних наук, професори: Валентина Бевз, Катерина Власенко, Валентина Моторіна, Наталія Подопригора, Микола Садовий, Ольга Чашечникова, а також еліта наукової школи професора Ніни Тарасенкової — доктори педагогічних наук Ірина Акуленко, Лариса Голодюк, Ірина Лов’янова, Галина Луценко.

Під час пленарного засідання професор Валентина Бевз зупинилися на питаннях реформування математичної освіти в Україні, висвітливши ключові зміни, яких зазнала система математичної підготовки у середній школі. Професор Катерина Власенко зі співдоповідачами розказала про створення освітньої платформи «Для викладача математики вищої школи». Відеодоповідь про математичну освіту в початковій школі в контексті програми «Нова українська школа» представила професор Світлана Скворцова. Доповідь про специфіку підготовки до викладацької діяльності магістрів спеціальності «Середня освіта (Математика)» презентувала доктор педагогічних наук Ірина Лов'янова.

 

 

Робота конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019) тривала два дні, що були, за відгуками її учасників, сповнені цікавими доповідями та плідним спілкуванням під час секційних засідань, спрямованим на висвітлення потреб сучасної математичної освіти та напрямків її модернізації.

 БІЛЬШЕ ФОТО

ННІ ІНФОТЕХ