Науковці кафедри хімії і наноматеріалознавства та центру фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доценти Юлія Шафорост, Ярослав Король, Олена Лут та старший викладач Руслан Галаган отримали патент на розроблену ними технологію перероблення промислових шламів виробництва віскозного волокна.

Запатентована схема перероблення дозволяє отримати ряд цінних речовин — оксид цинку, хімічно чистий карбонат кальцію, мінеральні добрива — та вигідно відрізняється від запропонованих раніше мінімальною кількістю відходів.

Впровадження цієї технології при переробленні техногенних родовищ, утворених внаслідок багаторічної діяльності Черкаського заводу хімічного волокна, дозволить отримати сировину для лакофарбових, фармацевтичних підприємств, металічний цинк, компоненти добрив для сільського господарства. Розроблений процес у разі розв'язання організаційно-інвестиційних питань може бути швидко реалізований у промислових масштабах. Додатковим позитивним ефектом буде вивільнення значних площ у межах міста для промислового чи соціального використання.

Тому бажаємо колегам-винахідникам подальшого розвитку та практичної реалізації одержаного охоронного документа, нових креативних ідей та наукового пошуку в глибинах науки хімії!

Ярослав Король, директор ННЦ фізико-хімічних експериментальних досліджень

го

 Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького