Перший етап Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme) завершився 22 липня.

Програма реалізовується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE та за підтримки МОН України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Робота під час модулів здійснювалася в онлайн-режимі, за підтримки потужної команди британських тьюторів — Кеті Райт і Керолайн Бренан, що представляли Advance HE, та професора Джона Ансворта. Разом із колегами з інших університетів України, команда ЧНУ — д. е. н., професор Наталія Андрусяк, д. пед. н., доцент Галина Луценко та к. філол. н., доцент Наталія Сливка знайомилися з сучасними підходами до навчання і викладання, вивчали роботу онлайн-ресурсів освітнього призначення, демонстрували свої власні методи викладання та способи зацікавлення студентів.

Слід відзначити, що серед 16 ЗВО, які залучені до участі в програмі, є університети різного спрямування — класичні, медичні, військові. Такий підхід дозволяє виходити за межі вже усталених понять та ідей і дозволяє поглянути на освітній процес з різних боків.

Модуль для управлінців, у якому брав участь перший проректор, професор Василь Мойсієнко, пов’язаний із проєктами, що будуть реалізуватися командами-учасниками і, власне, й розпочався з їх короткого представлення. Розглядалися питання формування візії та розвитку ЗВО, зокрема, практичні підходи до розробки університетської стратегії організації освітньої діяльності та підвищення її ефективності. Учасники мали змогу ознайомитися з кейсами успішного впровадження стратегій у рейтингових університетах Великої Британії.

Між онлайн-модулями учасниками програми здійснюється асинхронна діяльність, результати якої будуть обговорюватися у жовтні.

Учасники програми Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme