Кафедра педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту навчально-наукового інституту педагогічної освіти соціальної роботи і мистецтва запрошує на навчання за освітним ступенем «магістр» на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рівень вищої освіти: другий (магістерський).

Метою освітньої програми є підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації  до вирішення актуальних проблем у галузі освіти засобами педагогічної, науково-дослідної, проектної, методичної та управлінської діяльності, формування і розвиток їх інтегральної, загальних та професійних компетентностей.

Професійна кваліфікація: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Сфера працевлаштування: Випускники спеціальності Освітні, педагогічні науки можуть працювати асистентами, викладачами закладів вищої освіти, професійно-технічних освітніх закладів, науковими співробітниками, методистами, учителями загальноосвітніх шкіл.

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1,4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: приймаються особи, що мають перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівень вищої освіти будь-якої галузі знань  або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Подальше навчання: випускники програми можуть продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Контакти для отримання детальної інформації: 0972914567; 0993614754.

Кафедра педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту