Кафедрою моделювання економіки і бізнесу ЧНУ ім. Богдана Хмельницького було проведено IX Міжнародну науково-практичну конференцію «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» 26-28 травня.

Ця конференція була започаткована кафедрою економічної кібернетики ЧНУ ім. Б. Хмельницького на чолі з завідувачем д. ф-м. н., проф. Соловйовим В.М. ще у 2011 році

Цього року Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» відбулася на базі Одеського національного економічного університету. Основними організаторами виступили: кафедра моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в особі завідувача кафедри, д.е.н., проф. Кібальник Л.О. та к.е.н, доц. Данильчук Г. Б.; кафедра інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету в особі завідувача кафедри д.ф-м.н., проф. Соловйова та д.пед.н., проф. Семерікова С.О. та кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету в особі к.е.н., доц. Гострика О.М.

Також співорганізаторами цього заходу були Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Вільнюський університет (Литва), Державний інститут управління та соціальних технологій Білоруського державного університету (Білорусь), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland).
Міжнародний рівень конференції засвідчується участю представників Чехії: Tomas Bata University; Польщі: Cardinal Stefan Wyszyński University, University of Life Sciences in Poznań, Warsaw University of Technology, Gromadka Commune Office; Болгарії: State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg; Китаю: Qingdao University of Science and Technology; Казахстану: Academy Kainar, International Academy of Innovative Technologies, University Narxoz, NJSC "Kazakh National Agrarian University", South Kazakhstan State Pedagogical University, College of Catering and Service, South Kazakhstan State University named after M.Auezova; Білорусі: School of Business BSU та ін.
Активну участь у роботі взяли заклади вищої освіти державної та приватної форм власності всіх регіонів України, а також представники приватного бізнесу та державних інституцій. Всього було представлено 39 доповідей, взяло участь 140 авторів.

Особливістю цьогорічної конференції була гібридна форма проведення. Одна секція працювала онлайн, інша — офлайн. З вітальним словом виступили: ректор КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н, проф. Лук’яненко Д. Г., генеральний директор Наукового парку КНЕУ ім. В. Гетьмана, д.е.н, проф. Матвійчук А.В.; проректор Одеського національного економічного університету, д.е.н, доц. Літвінов О.С. та проректор Криворізького державного університету економіки і технологій д.е.н, проф. Гушко С.В.
Основними модераторами секційних засідань були д.е.н, проф. Матвійчук А. В. (КНЕУ ім. В. Гетьмана); д.е.н, проф. Максишко Н. К. (ЗНУ) д.е.н, проф. Кібальник Л. О. та д.е.н, проф. Зачосова Н. В. (ЧНУ ім. Б. Хмельницького)

Актуальність тематики IX Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки». обумовлена важливістю і дієвістю використання методів економіко-математичного моделювання при дослідженні складних соціально-економічних систем мікро-, макро-, мезо- та мега-рівнів, виявленні та передбаченні кризових явищ та загроз. За останні кілька років до звичних вже екологічних і техногенних катастроф, фінансових криз додалися нові, зокрема пандемія Covid-19. Як наслідок, прискореними темпами почали розвиватися технології та засоби онлайн-комунікації. Необхідність працювати та навчатися дистанційно змусила населення опановувати нові методи та інструменти цифрових технологій. Саме цим нагальним темам були присвячені виступи учасників конференції.

У доповідях було закцентовано на питаннях економічної, фінансової безпеки та стійкості підприємств і регіонів; диджиталізації всіх сфер життєдіяльності людини; сучасних методах менеджменту та маркетингової діяльності; розвитку та аналізу фінансового ринку і ринку криптовалют; моделюванню та прогнозуванню міжнародної економічної діяльності різних суб’єктів господарювання; особливо актуальних методах машинного навчання та нечіткої логіки; розв'язанні проблем різних галузей народного господарства України та інших країн світу, особливо країн з емерджентними економіками.

За результатами конференції видано журнал міжнародним науковим видавництвом EDP Sciences. Зі статтями можна ознайомитися за посиланням.

Тематика праць, що увійшли у збірник спричиняє необхідність пошуку нової наукової парадигми в умовах, що постійно змінюються. Адже нові виклики і загрози є певним стимулом для розвитку наукової думки. Сподіваємося, що дослідження учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» стануть в пригоді вченим, викладачам, студентам та представникам бізнес-спільноти.

Кафедра моделювання економіки і бізнесу