Колектив кафедри методики навчання, стилістики й культури української мови ННІ української філології та соціальних комунікацій видав серію навчально-методичних посібників, які забезпечать якість навчання з української мови за професійним спрямуванням та з категорії «Культура» студентів усіх спеціальностей Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Матеріали посібників «Українська мова за професійним спрямуванням», «Основи культури мови фахівця», «Культура публічного виступу лідера», «Культура та моделювання наукового тексту» оптимізують підготовку до занять, допоможуть осягнути мову майбутнього фаху студентів, набути професійно-комунікативної компетентності.

Авторський колектив сподівається, що опрацювання цікавих завдань, запропонованих у посібниках, допоможе першокурсникам опанувати мову професії, зорієнтує на усвідомлення потреби володіти фаховою мовною культурою, сформує практичні вміння з нормативного використання засобів усіх стилів української мови задля забезпечення своєї освітньої та професійної діяльності.

Кафедра методики навчання, стилістики й культури української мови