15 квітня відповідно до програми Тижня науки Черкаського університету відбулася презентація наукових видань на історичну тематику. Підготовлені монографії викладачами кафедри історії України в межах виконання грантової програми Державного фонду фундаментальних досліджень — «Образи «сусідів» на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення».

Колектив науковців кафедри під керівництвом професора Віталія Масненка вже кілька років працює над дослідженням цієї важливої теми. Свідченням успішного виконання отриманих грантів є продовження співпраці Державного фонду фундаментальних досліджень з черкаськими науковцями. Про це, зокрема, зазначено у підсумковому звіті директора Фонду академіка НАН України Бориса Гриньова.

За час роботи над грантом, з 2015 року побачили світ чотири колективні монографії та низка фахових публікацій, у тому числі й у зарубіжних виданнях. Виконавці грантової програми також взяли участь у таких всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: VІІ міжнародний конгрес дослідників Білорусі (Варшава, вересень 2017 р.), Міжнародна конференція «Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.» (Жешув, Польща, вересень 2017 р.), круглий стіл «Європейська реформація і культура народів Великого князівства Литовського і Білорусі», (Гродно, Білорусь, жовтень 2017 р.) тощо.

Основні результати роботи колективу кафедри — колективні монографії «Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців» (2015), «Принади і пастки сусідської пам’яті: рецепція історичного простору «Україна–Білорусь»» (2016), «Історичні образи «сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи — студії — пам'ять» (2017) та «Національний пантеон як простір самоідентифікації: випадок України, Польщі та Білорусі» (2019) — були представлені для ознайомлення колегам і студентам ННІ історії і філософії.

 

Кафедра історії України