Викладачі факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем інформують вступників про переваги навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Абітурієнт, вступаючи на навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» на 1-му курсі отримує базовий набір знань, що дозволяють йому розвивати фахові знання, вміння та навички, а також на 2-му курсі усвідомлено обрати одну зі спеціалізацій – «Програмна інженерія» та «Комп’ютерна лінгвістика».

Спеціалізація «Програмна інженерія» пов’язана з усіма аспектами розробки програмного забезпечення: постановка задачі на розробку, аналіз предметної області та ключових бізнес-процесів, аналіз вимог до програмного забезпечення, проектування і розробка системних та прикладних програмних засобів, web-додатків, мобільних додатків, тестування, впровадження та супровід розроблених програмних засобів.

Спеціалізація «Комп’ютерна лінгвістика», забезпечує підготовку фахівців, які проектують та реалізують програмні засоби для смислового аналізу текстової інформації, що широко використовуються у пошукових системах, системах автоматизованого та автоматичного перекладу, системах автоматичного розпізнавання та синтезу мовлення, системах управління знаннями.

Підготовка фахівців спрямована на практичну діяльність:

  • уміння виявляти та ставити широке коло фахових задач з використанням теоретичних і експериментальних методів інженерії програмного забезпечення та сучасних технологій,
  • здатність вирішувати задачі з проектування, розробки, введення в експлуатацію, модифікації та супроводу програмного забезпечення при виконанні комплексних ІТ-проектів,
  • вміння працювати у мультидисциплінарній команді, здатність брати відповідальність за прийняття технічних рішень у непередбачуваних умовах сучасних проектів,
  • здатність керувати сучасними ІТ-проектами з використанням Agile-технологій.

Випускники бакалаврату працюють на посадах прикладного та системного програміста, web-розробника, розробника мобільних додатків, адміністратора комп’ютерних систем, адміністратора баз даних, development and operations (DevOps).

Кращі студенти продовжують навчання в магістратурі «Інженерія програмного забезпечення» та у аспірантурі, набуваючи кваліфікацію аналітика комп’ютерних систем, фахівця з розробки програмних систем та підтримки наукових досліджень (R&D), інженера-дослідника в галузі software engineering.