Дводенний тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відбувся в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Спікерами були експерти агентства Тетяна Димань та Леся Карпук.

Із вступним словом до присутніх звернувся перший проректор Василь Мойсієнко:

— Процес підготовки до нової моделі акредитації вже триває. Ми детально вивчаємо особливості акредитаційного процесу, а результатом цього є виникнення нових запитань. Думаю, знання, що ви отримаєте на тренінгу, будуть вам корисні.

Тренерка Тетяна Димань додала:

— Сьогодні за нашими плечима вже не один процес акредитації, тренінг тощо. Ми були й у ролі тих, хто готував відомості самооцінювання, експертував, перевіряв абощо. Завдяки отриманому досвіду, я вважаю, ми спільними зусиллями знайдемо відповіді на питання, що хвилюють працівників ЗВО. 

Окрім науково-педагогічних працівників ЧНУ, у тренінгу взяли участь колеги з Черкаського державного технологічного університету, Черкаського інституту банківської справи, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Уманського національного університету садівництва та інших закладів вищої освіти.

Учасникам тренінгу, насамперед, розповіли про оновлення процедури акредитації освітніх програм, а саме: конкурсний відбір та навчання експертів з акредитації, наявність чітких критеріїв оцінювання якості освітніх програм, попереднє вивчення звіту про самоаналіз групою експертів, електронний документообіг, нові вимоги до складу групи забезпечення освітньої програми, про діяльність здобувачів освіти у складі експертних груп, про основні джерела інформації експертів у процесі акредитації, про можливість акредитації декількох ОП у межах спеціальності тощо.

Тренери поінформували науково-педагогічних працівників про зміну парадигми проведення акредитаційної експертизи, основні принципи якої — не інспектувати, а направляти. За їх словами, акредитація — це можливість для ЗВО зробити ОП кращою, а експерти — агенти позитивних змін, які практикують дружній підхід. Також спікери наголосили на важливості й обов'язковості консультативного оцінювання, залучення до процесу стейкхолдерів, чіткої комунікації між експертами і закладом освіти. 

Тетяна Димань та Леся Карпук звернули увагу й на особливості проведення акредитаційного візиту. Вони зауважили, що метою акредитаційної комісії є не викриття недоліків. Експерти повинні довіряти тому, що написано у відомостях про самооцінювання, але водночас заохочувати ЗВО надати докази, які підсилюють твердження, надані в цьому документі. Якщо факти, вказані у відомості про самооцінювання, не відповідають дійсності або в закладі відсутній освітній процес взагалі, освітня програма не акредитується. Але для цього не потрібні докази, які експертам слід зібрати під час візиту. Якщо освітня програма недостатньо високого рівня, але в її групи забезпечення (а особливо у гаранта) є бажання покращувати її якість, експерти повинні допомагати — надавати консультації, вказувати на шляхи покращення тощо.

Упродовж наступних двох днів учасники тренінгу навчилися аналізувати відомості про самооцінювання, які подають ЗВО; планувати акредитаційний візит, виходячи з аналізу відомостей про самооцінювання; ідентифікувати проблемні моменти, зокрема конфліктні ситуації, які можуть виникнути під час акредитаційного візиту до ЗВО; підсумовувати судження про освітню програму у звіті з акредитаційної експертизи і надавати оцінку відповідно до Критеріїв оцінювання; надавати консультації представникам ЗВО щодо покращення якості їхньої освітньої програми, правил етичної поведінки експерта під час акредитаційного візиту, зокрема щодо спілкування, зовнішнього вигляду, інших аспектів.

Учасники тренінгу закріпили отримані знання практичними кейсами, зокрема розробили шляхи вирішення чотирьох різних конфліктних ситуацій, створили портрет ідеального експерта, до якого прагне Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького