bgb
 
 
 

ЄВІ/ЄФВВ

Програма тесту загальних навчальних компетентностей ЄФВВ

Програма предметного тесту з управління та адміністрування ЄФВВ

Програма предметного тесту з психології та соціології ЄФВВ

Програма предметного тесту з права та міжнародного права ЄФВВ

Програма предметного тесту з політології та міжнародних відносин ЄФВВ

Програма предметного тесту з обліку та фінансів ЄФВВ

Програма предметного тесту з економіки та міжнародної економіки ЄФВВ

 

Демонстраційний варіант ЄВІ

 

Вступ для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого освітнього ступеня «магістра/спеціаліста»

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

Вступні іспити в університеті

011 Освітні педагогічні науки (Інформаційно- комунікаційні технології в освіті)

012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта та дефектологія)

012 Дошкільна освіта (Дошкільна та початкова освіта)

013 Початкова освіта (Початкова освіта)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) (Мова і література (англійська, німецька))

014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) (Зарубіжна література та іноземна мова)

014.022 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька)) (Мова і література (німецька, англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.06 Середня освіта (Хімія) (Хімія)

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) (Фізика, інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт         (Фізична культура і спорт)

032 Історія та археологія (Публічна історія)

032 Історія та археологія (Україністика та історико- етнологічна екскурсологія)

033 Філософія (Філософія)

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) (Мова і література (німецька, англійська))

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) (Прикладна лінгвістика)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економіка та бізнес)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

053 Психологія (Психологія)

061 Журналістика (Цифрові медіа, рекламні та PR-комунікації)

071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій)

073 Менеджмент (Управління якістю освіти)

076 Підприємництво та торгівля (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

091 Біологія та біохімія (Біологія)

091 Біологія та біохімія (Лабораторний аналіз)

091 Біологія та біохімія (Спортивна фізіологія та реабілітація)

101 Екологія (Екологія)

102 Хімія (Хімія)

104 Фізика та астрономія

111 Математика (Математика)

121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)

122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

124 Системний аналіз (Системи і методи прийняття рішень)

175 Інформаційно- вимірювальні технології (Інформаційно- вимірювальні технології)

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

242 Туризм та рекреація (Туризм)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

035 Філологія (Переклад (перша - англійська))

281 Публічне управління та адміністрування

113 Прикладна математика

126 Інформаційні системи та технології