bgb
 
 
 

Правила прийому 2023

Додаток 1. Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр» медичного спрямування

Додаток 4.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «магістр»

Додаток 5.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на 1-й рік навчання за скороченою трирічною програмою на основі НРК5

Додаток 6.  Перелік спеціальностей для вступу за ОС «бакалавр» на 1-й рік навчання за скороченою дворічною програмою на основі НРК5

Додаток 7.  Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8.  Правила прийому до аспірантури та докторантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році

Додаток 9. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей та освітніх програм за рівнями вищої освіти

Додаток 10. Положення про мотиваційний лист вступника до ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Додаток 11. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту (НМТ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) до шкали 100-200

Порядок проведення співбесіди