Які іспити треба вказати в реєстраційній заяві-анкеті, щоб мати змогу вступити на обрану магістерську програму?

Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для вступу на магістерські програми вступники мають складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Звертаємо увагу потенційних магістрів на те, що для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати ЄВІ. Тож у вашій заяві-анкеті обов’язково має бути зазначено назву цього тестування.

Окрім ЄВІ, ще одне вступне випробування, а саме ЄФВВ, потрібно буде також указати тим вступникам, хто планує вступати на спеціальності таких галузей знань: 

 • 01 «Освіта / Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»)
 • 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
 • 06 «Журналістика», 
 • 07 «Управління та адміністрування», 
 • 08 «Право», 
 • 12 «Інформаційні технології», 
 • 24 «Сфера обслуговування», 
 • 28 «Публічне управління та адміністрування», 
 • 29 «Міжнародні відносини».

У межах ЄФВВ буде проведено оцінювання з використанням восьми предметних тестів: 

 • педагогіки та психології;
 • психології та соціології;
 • економіки та міжнародної економіки;   
 • обліку та фінансів;  
 • управління та адміністрування; 
 • політології та міжнародних відносин;    
 • права та міжнародного права; 
 • інформаційних технологій.

Зрозуміло, що той, хто планує вступати на спеціальність 01 «Освіта / Педагогіка», має проходити предметний тест ЄФВВ  із педагогіки та психології, а той, хто вибрав спеціальність 053 «Психологія», може вибрати предметний тест із психології та соціології або з педагогіки та психології, вступники за спеціальністю 054 «Соціологія» мають вибрати під час реєстрації предметний тест із психології та соціології

Вступник, який вибрав спеціальність  051 «Економіка» або 292  «Міжнародні економічні відносини», має вказати в реєстраційній картці-заяві предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Тест з обліку та фінансів має вибрати з переліку та пройти той, хто планує вступати на спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Тест з управління та адміністрування потрібен буде для вступу на спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво та торгівля».

Для тих, хто вибрав магістерську програму 052 «Політологія» або 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», обов’язковим буде предметний тест ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

Для магістерських програм 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» предметним тестом ЄФВВ для вступу буде тест із права та міжнародного права, для програми 12 «Інформаційні технології»  ー предметний тест з інформаційних технологій.

Зауважимо: Порядком визначено, що для вступу на магістерські програми 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 281 «Публічне управління та адміністрування» вступник може вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ  ー за власним бажанням.

Водночас, якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, йому потрібно вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Знайти потрібну інформацію щодо вступу можна в додатку 8 до головного документа для потенційних магістрів 2024 року ー Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. 

Завдання тестів ЄФВВ було укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», від 01 квітня 2024 № 426 на спеціальність 01 «Освіта / Педагогіка», від 19 квітня 2024 № 522 для спеціальностей галузей знань 12 «Інформаційні технології».

Нагадаємо, що підготовку й укладення тестів з відповідних предметів ЄФВВ здійснюють робочі групи, координацією діяльності яких опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Ознайомитися зі зразками завдань окремих предметних тестів можна у відповідних вкладинках.

Номери консультативних телефонів приймальної комісії:  067 830 96 12, 063 803 29 71.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Приймальна комісія