17-18 листопада відбулася ювілейна Десята міжнародна конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки».

Традиційно організаторами та модераторами конференції були працівники кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (д.е.н., професорка Любов Кібальник та к.е.н., доцент Ганна Данильчук), кафедра інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету (д.ф.-м.н., професор Володимир Соловйов), кафедра економіко-математичного моделювання та статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (д.е.н., професор Андрій Матвійчук).

Цього року конференція проводилася в онлайн форматі. Участь у конференції взяли 80 учасників, серед яких з України — 70, Республіки Польщі — 6, Держави Ізраїль — 1, США — 1, Словацької Республіки — 1, Чеської Республіки — 1. Були представлені такі навчальні заклади: Варшавський університет (центр міграційних досліджень) (Польща); Вища школа менеджменту (Польща); Інститут технологій в Рочестері (США); Університет імені Бен-Гуріона в Негеві (Ізраїль); Університет економіки в Бидгощі (Польща); Університет економіки в Братиславі; Університет імені Кардинала Стефана Вишинського (Польща); Університет в Зеленій Гурі (Польща); Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Запорізький національний університет; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Київський національний торговельно-економічний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний університет водного господарства та природокористування; Одеський національний економічний університет; Хмельницький національний університет; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Державний інститут вищої освіти «Університет менеджменту освіти»; Державний податковий університет; Державний університет економіки і технологій; Житомирський політехнічний державний університет; Криворізький державний педагогічний університет; Маріупольський державний університет; Черкаський державний технологічний університет; Класичний приватний університет; Міжнародний гуманітарний університет; Міжнародний університет фінансів.

Як зазвичай, тематика конференції віддзеркалювала найактуальніші питання розвитку економічної науки та практичні підходи до аналізу і прогнозування сучасних проблем економіки. За допомогою сучасних методів економіко-математичного моделювання було виявлено проблеми розвитку національної та світової економіки. Серед найактуальніших — вплив військових дій в Україні на світові фінансові ринки, бізнес та інституційно-правове забезпечення соціального захисту людини.

Ганна Данильчук, Любов Кібальник, Євген Кирилюк та Олена Кравченко взяли участь у роботі конференції та виступили з доповіддю «Analysis and Modeling of Economic Globalization Processes in the Period of Crisis: the Impact of Military Actions in Ukraine on World Financial Markets». Їх дослідження стосується найсучасніших проблем нестабільності світового ринку. Доведено, що війна в Україні — це вагомий фактор тих кризових явищ, які сьогодні вже наявні або формуються на ринках нафти, газу, нафтопродуктів та валютному ринку. Обґрунтовано, що глобалізаційні процеси у світовому економічному просторі надають їх учасникам не лише певні переваги, а ще й спричиняють певні загрози. Війна в Україні, розв’язана Росією задля свого самоствердження, величезного бажання всесвітнього панування, змушує міжнародне співтовариство переглянути структуру, зв’язки та наслідки глобалізаційних процесів в світовій економічній системі.

Кафедра моделювання економіки і бізнесу