Вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького провела чергове засідання.

Роботу засідання розпочали з представлення претендентів на здобуття учених звань професора й доцента. Доповідала по цьому питанню вчений секретар ЧНУ Наталія Андрусяк.

Члени ради обговорили питання формування Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету. Про це присутнім доповіли перший проректор Василь Мойсієнко й начальник навчально-методичного відділу Тетяна Запорожець. Ректор університету Олександр Черевко доручив навчально-методичному відділу провести навчання делегованих від студентства членів ради. За словами Олександра Володимировича, навчання має бути проведене до 15 травня 2019 року.

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, професор Сергій Корновенко доповів про перелік претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, і претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим.

Вчена рада також розглянула й затвердила теми дисертаційних досліджень, освітні програми, звіти акредитаційних комісій, рекомендовані до друку наукові та навчально-методичні праці.

Крім цього, члени вченої ради затвердили положення про регіональний навчально-реабілітаційний інклюзивний (ресурсний) центр супроводу студентів із обмеженнями життєдіяльності. Також була затверджена стратегія інтернаціоналізації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького