«Студент — аспірант — кандидат наук — доцент» — такий шлях пройшов не один студент, що вирішив стати хіміком та навчатися на кафедрі хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Побудова такої кар’єри можлива завдяки залученню студентів до науково-дослідної роботи кафедри вже з перших курсів його навчання.

Одним із успішних молодих науковців-хіміків є Дмитро Гелеверя. У період навчання в Черкаському національному він був залучений як лаборант до виконання наукової роботи молодих учених «Тандемні органічні світлодіоди з високою квантовою ефективністю на основі ультратонких емісійних шарів із трансфером енергії від ексиплексу» (керівник теми — доцент Гліб Баришніков). Результатом його наукової діяльності стала випускна кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 102 «Хімія», виконана під керівництвом професора Бориса Мінаєва, доцента Валентини Міхаєвої, а також наукових співробітників кандидатки хімічних наук  Наталії Карауш-Кармазін та аспіранта Олександра Панченка.

За результатами спільних досліджень згаданого колективу авторів у 2021 році було опубліковано статтю в журналі, що індексується в Scopus — «Computational and Theoretical Chemistry». На сьогодні публікація вже має 8 цитувань в Google Scholar у статтях науковців із різних країн світу. Серед них журнали видавництва Elsevier: Journal of Molecular Liquids, 2022, Crystals, 2023, European Journal of Chemistry, 2023, Researchin Applied Chemistry…, 2023 та ін.

Така увага світової спільноти свідчить про вагомий внесок Бориса Мінаєва та його учнів — Наталії Карауш-Кармазін, Дмитра Гелевері та Олександра Панченка в галузі вивчення сучасних досліджень фізико-хімічних властивостей наркотичних речовин та їхніх інфрачервоних спектрів.

Дмитро Гелеверя отримав у Черкаському національному необхідні знання та досвід наукової роботи, а тепер успішно працює в корпорації ЮРІЯ-ФАРМ.

Вітаємо Дмитра Гелеверю та науковців кафедри хімії та наноматеріалознавства із заслуженим визнанням та бажаємо подальших успіхів!

ННІ природничих та аграрних наук