У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії увійшли: професор кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук Олег Литвин і декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, доцент Іван Дияк.

Ректор ЧНУ Олександр Черевко провів робочу зустріч із членами експертної комісії, представниками кафедри прикладної математики та інформатики Черкаського національного і директором ННІ ІНФОТЕХ Юрієм Ляшенком.

Голова експертної комісії, професор Олег Литвин, який є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки, провів лекцію для студентів старших курсів ННІ ІНФОТЕХ. Лекція була присвячена оптимальним алгоритмам обчислення інтегралів із застосуванням нових інформаційних операторів.

У підсумку експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

ННІ ІНФОТЕХ