Традиційно кафедра початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва організовує науково-практичну конференцію до тижня науки в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Цьогоріч тема Всеукраїнської науково-практичної конференції — «Діяльнісний підхід у початковій освіті в реаліях сьогодення: виклики та перспективи освітньої реформи».

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової та інноваційної діяльності, кандидат біологічних наук, доцент Олександр Спрягайло, який позитивно відзначив ініціативу організаторів конференції та відповідність обраної проблеми реаліям сьогодення, що висувають перед освітянами пріоритетні завдання – постійно реагувати на вимоги часу, поглиблювати й вдосконалювати свої професійні компетентності, долати освітні розриви та втрати.

Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, доктор педагогічних наук, професор Тимофій Десятов схарактеризував тематичні напрями роботи конференції: можливості продуктивного навчання та діяльнісного підходу у формуванні учнівських компетентностей; психологічні ефекти діяльнісного підходу в різних варіантах методики початкового навчання: теорія та практика впровадження; реалізація творчого потенціалу особистості на засадах діяльнісного підходу; технологія побудови уроку на діяльнісній основі як засіб розвитку універсальних навчальних дій. Наприкінці свого виступу Тимофій Михайлович адресував учасникам і гостям наукового заходу музичне вітання від студентки першого курсу кафедри початкової освіти Анни Чорноус, яка виконала пісню «Два кольори» на слова Дмитра Павличка.

Пленарне засідання розпочато з виступу докторки педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувачки відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України Оксани Онопрієнко, яка детально схарактеризувала діяльнісний підхід як передумову досягнення обов’язкових і очікуваних результатів навчання молодших школярів.

З особливостями навчання математики в початковій школі за Концепцією «Нова українська школа» ознайомила присутніх член-кореспондент НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри математики та методики її навчання державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Світлана Скворцова.
На сучасних теоретичних концепціях, аналізі трендів і практичних аспектів реалізації діяльнісного підходу в освіті наголосила у своїй доповіді докторка історичних наук, професорка, Заслужений діяч науки й техніки України, науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Тетяна Бевз.

З реалізацією діяльнісного підходу у процесі формування основ природничої та громадянської компетентностей молодших школярів засобами картографічних навчальних посібників ознайомила учасників конференції докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової освіти та інноваційної педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Тетяна Васютіна.
Заступник з наукової роботи директора ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри дошкільної та спеціальної освіти Наталія Степанова зупинилася на методичних аспектах реалізації діяльнісного підходу в початковій освіті, зокрема, навчанні на основі запитів. Особливу увагу доповідач акцентувала на визначальному впливі мотивації до освітньої діяльності в молодших школярів у структурі уроку.

Директорка Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогіних працівників» Черкаської міської ради, кандидатка педагогічних наук, доцентка Катерина Ткаченко надала порівняльну характеристику міжнародних і вітчизняних моніторингових досліджень щодо навчальних досягнень випускників «Нової української школи» за період реалізації концепції та окреслила шляхи оптимізації процесу формування ключових компетентностей в початковій освіті через діяльнісний підхід.

Незмінна учасниця наукових заходів, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Оксана Білєр поділилися цінним досвідом адаптації курсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» від The LEGO Foundation до дистанційної форми навчання здобувачів спеціальності 013 «Початкова освіта».

Уперше до наукових виступів долучилася вчителька початкової школи Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-III ступенів – ліцей спортивного профілю № 34» Черкаської міської ради Черкаської області Оксана Лут, яка презентувала авторський доробок з упровадження діяльнісного підходу в сучасній початковій школі.

Підсумок науково-практичної конференції підвела докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти Черкаського національного Тетяна Зорочкіна, яка ознайомила присутніх із досягненнями науково-педагогічних працівників кафедри в підготовці майбутніх учителів початкової школи до впровадження освітніх інновацій у реалізації навчання через діяльність. Тетяна Сергіївна зосередила увагу на проєктах «Тактильні книги», «Методичний практикум», «Методична майстерня», «Ресурсна кімната» та інших здобутках кафедри початкової освіти, а також пов’язаних із ними змінами у змісті підготовки здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Свій виступ Тетяна Зорочкіна завершила пропозицією ухвалити резолюцію за результатами науково-практичної конференції.

Співорганізаторами конференції виступили Національна академія педагогічних наук України, Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Мукачівський державний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. До науково-практичної конференції долучилися 285 учасників із 18 закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, серед яких наукові співробітники, науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі першого, другого і третього рівнів вищої освіти.

Кафедра початкової освіти