Студенти 3-го курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького пройшли музейну практику.

Музейна практика займає вагоме місце в системі підготовки фахівців історичного профілю у Черкаському національному, де студенти вивчають основи музеєзнавства. Практикою студентів традиційно керують професорка Лариса Синявська та доцент Юрій Михайлюк.

Під час проходження практики студенти третього курсу ознайомлювалися зі специфікою роботи музею, фондами музею, напрямками фондової роботи, класифікацією та типологією музейних предметів. Згідно з темами й комплектами систематизували предмети за групами збереження, проаналізували експонати відповідно до періодизації й робили їхній опис. Також окремо досліджували особливості зберігання музейних фондів, режим зберігання фондів, захист музейних фондів від механічних пошкоджень, завдання консервації та реставрації музейних предметів, систему збереження музейних фондів та особливості збереження музейних предметів в експозиції.

Організація навчальної музейної практики дала можливість студентам-історикам набути практичні навички та вміння музейної справи —  важливої структурної складової компонентів зберігання та дослідження культурної спадщини.

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії