Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під час навчання працюють над конкретними проектними завданнями. Випускові роботи студентів-екологів, хіміків та біологів мають, окрім навчальної, значну практичну цінність.

— Пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти, відповідно до програмних засад МОН України та стратегії розвитку університету, є підвищення її якості. Ця мета може бути досягнута, зокрема, збільшенням обсягу практичної роботи студентів. У галузі природничих наук такий підхід вимагає наявності лабораторного фонду сучасного аналітичного обладнання та кваліфікованого персоналу, — зазначає директор центру фізико-хімічних досліджень університету Ярослав Король.

За його словами, у центрі фізико-хімічних досліджень створені такі умови. За рахунок глибокої модернізації приладів розвинуто ряд основних дослідницьких методик — оптичної і рентгенівської спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, мас- та інфрачервоної спектроскопії та інших. Представлені також усі можливості для виготовлення і препарування зразків — вакуумне, термічне, механічне обладнання, хімічна лабораторія тощо.

Цими можливостями, окрім фізиків, дедалі ширше користуються студенти і викладачі спеціальності «Хімія», напрямів підготовки «Екологія» та «Стандартизація і якість».

Так, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства професор Борис Мінаєв проводить магістерські заняття з органічної хімії, доценти Вадим Соколенко та Світлана Соколенко знайомлять з основами наукової роботи першокурсників-біологів. Студенти отримують зображення комах, структури еритроцитів, мають перший досвід роботи зі скануючим електронним мікроскопом.

А випускові роботи студентів взагалі мають значну практичну цінність. Наприклад, бакалавр Владислав Гнідаш за допомогою енергодисперсійного спектрометра Центру вивчив склад листя каштанів (що адсорбують речовини повітря) та встановив аномально високий рівень свинцю в центрі Черкас та в Південно-Західному районі Черкас. У районі площі 700-річчя Черкас студенти виявили підвищений рівень цинку, що може бути пов’язано зі старими накопичувачами відходів ВО «Хімволокно». При цьому ситуація в районах Митниця та Соснівка виявилася благополучною.

Студентка 4 курсу спеціальності «Екологія» Марія Баранова під керівництвом завідувача кафедри Олександра Спрягайла дослідила елементний склад кори дерев (яка є своєрідним індикатором стану середовища) в Черкаському районі. Цікавими є результати «медико-хімічної» роботи студентки спеціальності «Хімія» Вікторії Бойченко, отримані в лабораторії спектроскопії ННЦ під керівництвом доцента Віри Бойко. У майбутньому передбачається розширити цю взаємовигідну співпрацю ННЦ фізико-хімічних досліджень та ННІ природничих та аграрних наук.

 

 

ННЦ фізико-хімічних досліджень