У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького завершила роботу експертна комісія для акредитації напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

До складу комісії увійшли: Тамерлан Сафранов, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, та Олександр Мудрак, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», доктор сільськогосподарських наук, професор.

Під час роботи експертна комісія розглянула організаційне, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу в університеті за згаданим напрямом підготовки.

Студенти-екологи писали контрольні зрізи знань, а також члени комісії мали можливість бути присутніми на захисті кваліфікаційних робіт випускників-бакалаврів. У підсумку експертна комісія МОН України відзначила високий рівень підготовки екологів та зробила висновок про спроможність Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького готувати бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

ННІ природничих та аграрних наук