Директор науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Сергій Корновенко увійшов до складу редакційної колегії наукового збірника «Емінак».

«Емінак» — щоквартальний академічний журнал відкритого доступу, що рецензується та представляє результати досліджень вчених усього світу. Збірник публікує наукові статті з археології, історії міжнародних відносин, актуальних проблем історичного розвитку країн світу (у політичному, соціальному, економічному, етнографічному, міжнародному й інших аспектах), проблем розвитку етносів на різних землях, джерелознавства, теорії історичної науки (проблеми методології історії, розвитку наукових шкіл тощо).

Збірник включено до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України та до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science.

Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії